ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hawker

HH AO1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hawker-, *hawker*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hawker(ฮอ'เคอะ) n. คนที่ใช้เหยี่ยวล่านก,คนเร่ขาย, Syn. huckster, peddler, crier

English-Thai: Nontri Dictionary
hawker(n) คนหาบเร่,คนเร่ขายของ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before this, I started a small stall at a hawker centerก่อนจะมาเป็นร้านแบบนี้ มันเคยเป็นแผงลอยเล็กๆมาก่อนล่ะ Rice Rhapsody (2004)
I have them, tower. Relay Hawker to land and hold on tarmac.หอควบคุม สั่งให้เครื่องบินรีเล ฮาวเกอ จอดที่ด้านนอกนะ The Da Vinci Code (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาบเร่(n) peddler, See also: hawker, Syn. คนหาบเร่, Example: ตำรวจไล่จับพวกหาบเร่ที่ขายของไม่เป็นที่, Thai Definition: ผู้ที่หาบของไปเร่ขาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พ่อค้าเร่[phøkhā rē] (n) EN: travelling salesman ; peddler ; pedlar ; hawker  FR: colporteur [m] ; marchand ambulant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAWKER HH AO1 K ER0
HAWKERS HH AO1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hawker (n) hˈɔːkər (h oo1 k @ r)
hawkers (n) hˈɔːkəz (h oo1 k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼び込み;呼込み[よびこみ, yobikomi] (n) (1) barker; tout; hawker; someone who attempts to attract patrons to entertainment events, shops, bars, and such, by exhorting passing public; (vs) (2) calling out to potential customers [Add to Longdo]
行商人[ぎょうしょうにん, gyoushounin] (n) peddler; pedlar; hawker [Add to Longdo]
大道商人[だいどうしょうにん, daidoushounin] (n) street vendor; peddler; hawker [Add to Longdo]
鷹匠[たかじょう, takajou] (n) falconer; hawker [Add to Longdo]
売り声[うりごえ, urigoe] (n) hawker's or vendor's cry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hawker
   n 1: someone who travels about selling his wares (as on the
      streets or at carnivals) [syn: {peddler}, {pedlar},
      {packman}, {hawker}, {pitchman}]
   2: a person who breeds and trains hawks and who follows the
     sport of falconry [syn: {falconer}, {hawker}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top