ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harassed

HH ER0 AE1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harassed-, *harassed*, harass, harasse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm either harassed by cops or beaten up by gangstersไม่ถูกตำรวจจับไปสอบ ก็โดนนักเลงคนละพวกซ้อมเอา Infernal Affairs (2002)
My client's been repeatedly harassed by this department.ลูกความผมถูกคนในหน่วยนี้คุกคาม Waiting to Exhale (2007)
They harassed my guests for autographs.พวกเขารบกวนแขกของผม ด้วยการขอลายเซ็นต์ Dude, Where's My Groom? (2009)
Kurt's still getting harassed and doesn't know what to do about it.เคิร์ทยังถูกตอแยไม่เลิก และไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดี Furt (2010)
You want to prance around like that even after getting sexually harassed by suspects yesterday?เธออยากจะทำอะไรก็ได้ เหมือนที่เธอทำเมื่อวานงั้นหรอ? Prosecutor Princess (2010)
You never worked for Devlin McGreggor, and you were never harassed by Mr. Hunt.คุณไม่เคยทำงานที่เดฟลิน แม็คเกรกอร์ และไม่เคยถูกคุณฮันท์ลวนลาม Pilot (2011)
We have a right not to be harassed by Federal agents.เราไม่สมควรต้องมาโดน เจ้าหน้าที่รัฐกล่าวหา Deadline (2011)
He came to my house and he harassed my daughter.เขามาที่บ้านฉัน\ และคุกคามลูกสาวฉัน Danse Macabre (2011)
On her deathbed, she said it was the stress of being constantly harassed by creditors.เธอบอกไว้ก่อนตาย ว่าเพราะความเครียด ที่โดนตามรังควาญ จากพวกเจ้าหนี้ And the '90s Horse Party (2011)
I don't have time to be harassed right now.ฉันไม่มีเวลาจะมา ถูกรังควาญตอนนี้ And the '90s Horse Party (2011)
Hi. Who was harassed every day by Count Spaghetti.มีเจ้าหญิงผู้เลอโฉมนามว่าแอนนี่ ผู้ถูกรังควานอยู่ทุกวันโดยเคาท์สปาเก็ตตี้ Studies in Modern Movement (2011)
He harassed my son.เขางุ่นง่านลูกชายของฉัน. Disconnect (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harassedHe is always harassed with debts.
harassedHe is being harassed by questions of his students.
harassedOur troops were constantly harassed by the guerrillas.
harassedShe was sexually harassed in an elevator.
harassedThe harassed mule got his back up and began kicking up dust.
harassedThe mayor's family was harassed with threatening phone calls all day.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งุ่นง่าน[ngūn-ngān] (v) EN: be vexed ; be worried ; be annoyed ; be harassed  FR: être sur les nerfs

CMU English Pronouncing Dictionary
HARASSED HH ER0 AE1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harassed (v) hˈærəst (h a1 r @ s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harassed
   adj 1: troubled persistently especially with petty annoyances;
       "harassed working mothers"; "a harried expression"; "her
       poor pestered father had to endure her constant
       interruptions"; "the vexed parents of an unruly teenager"
       [syn: {annoyed}, {harassed}, {harried}, {pestered},
       {vexed}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top