ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hankered

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hankered-, *hankered*, hanker, hankere
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hankeredI hankered to get out of the city for a weekend.
hankerI hankered to get out of the city for a weekend.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hankered (v) hˈæŋkəd (h a1 ng k @ d)
hanker (v) hˈæŋkər (h a1 ng k @ r)
hankers (v) hˈæŋkəz (h a1 ng k @ z)
hankering (v) hˈæŋkərɪŋ (h a1 ng k @ r i ng)
hankerings (n) hˈæŋkərɪŋz (h a1 ng k @ r i ng z)
scrimshanker (n) skrˈɪmʃæŋkər (s k r i1 m sh a ng k @ r)
scrimshankers (n) skrˈɪmʃæŋkəz (s k r i1 m sh a ng k @ z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hanker(vi) อยากได้เป็นอย่างมาก, See also: ปรารถนาอย่างแรงกล้า, Syn. aspire, crave, yearn
thanker(n) ผู้ขอบคุณ
hanker for(phrv) ปรารถนา (บางสิ่ง) อย่างมาก, Syn. hanker after
hanker after(phrv) ปรารถนา (บางสิ่ง) อย่างมาก, Syn. hanker for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hanker(แฮง'เคอะ) n. อยากได้,ทะเยอทะยาน., See also: hankerer adv., Syn. wish
hankeringn. ความอยากได้,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน., Syn. longing, craving

English-Thai: Nontri Dictionary
hanker(vi) อยากได้,ปรารถนา,ทะเยอทะยาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระสัน(v) yearn, See also: hanker for, thirst, lust, crave, long for, Syn. คะนึง, ใฝ่ถึง, Example: โมหะคือความหลงใหลจนถอนตัวไม่ขึ้นย่อมผูกใจให้กระสันหาเป็นราคะ, Thai Definition: คิดถึง, มีใจจดจ่อ
หวังผล(v) wish, See also: want, desire, long for, yearn for, hanker for, aspire to, look forward to, Example: อิรักบุกคูเวต เพื่อหวังผลจะปลดปล่อยขบวนการกู้อิสรภาพปาเลสไตน์ออกจากอิสราเอล, Thai Definition: คาดว่าจะได้สิ่งตอบแทน
หวังผล(v) wish, See also: want, desire, long for, yearn for, hanker for, aspire to, look forward to, Example: อิรักบุกคูเวต เพื่อหวังผลจะปลดปล่อยขบวนการกู้อิสรภาพปาเลสไตน์ออกจากอิสราเอล, Thai Definition: คาดว่าจะได้สิ่งตอบแทน

CMU English Pronouncing Dictionary
HANKER HH AE1 NG K ER0
SHANKER SH AE1 NG K ER0
HANKERING HH AE1 NG K ER0 IH0 NG
HANKERSON HH AE1 NG K ER0 S AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schanker {m}chancre [Add to Longdo]
Verlangen {n}hankering [Add to Longdo]
sehnt sichhankers [Add to Longdo]
sich sehnen | sich sehnendto hanker | hankering [Add to Longdo]
sehnte sichhankered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切望[せつぼう, setsubou] (n,vs,adj-no) longing for; earnest desire; desperate desire; hope; yearning; hankering; (P) [Add to Longdo]
付け回す[つけまわす, tsukemawasu] (v5s,vt) to follow; to shadow; to hanker after; to hover around [Add to Longdo]
付け回る[つけまわる, tsukemawaru] (v5r,vi) to follow; to shadow; to hanker after; to hover around [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top