ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hangout

HH AE1 NG AW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hangout-, *hangout*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hangout[แฮ๊งเอ๊าท์] (n, vt) ใช้เวลาว่างกับเพื่อนๆโดยไม่ได้มีเป้าหมายอะไรพิเศษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hangout(n) ที่ที่คนๆ หนึ่งชอบไปเป็นประจำ (คำสแลง), Syn. haunt, purlieu

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hangoutn. ที่ที่คน ๆ หนึ่งชอบไปดก, Syn. resort

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The lobby bar downstairs is a known hangout for working girls.ลอบบี้บาร์ที่ชั้นล่าง เป็นแหล่งแฮงค์เอาท์ ของสาวๆพวกนี้ Sin of Omission (2011)
Check out my kick-ass hangout here.แกดูรังของฉันนี่สิ The Green Hornet (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
HANGOUT HH AE1 NG AW2 T
HANGOUTS HH AE1 NG AW2 T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き溜まり(P);吹き溜り[ふきだまり, fukidamari] (n) (1) drift of snow or leaves; (2) hangout for drifters; (P) [Add to Longdo]
巣窟[そうくつ, soukutsu] (n) den; haunt; hangout; home [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hangout
      n 1: a frequently visited place [syn: {haunt}, {hangout},
           {resort}, {repair}, {stamping ground}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top