ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hangman

HH AE1 NG M AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hangman-, *hangman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hangman(n) เพชฌฆาต (ที่แขวนคอนักโทษ)
hangman's knot(n) ปมแขวนคอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hangman(แฮง'เมิน) n., เพชฌฆาต
hangman's knotปมแขวนคอ., Syn. agnail

English-Thai: Nontri Dictionary
hangman(n) เพชฌฆาต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hangman Killer case ends in murder-suicide"ปิดฉากฆาตกรทิ้งรูปแบบ ด้วยการปลิดชีวิตตัวเอง" Mr. Brooks (2007)
Seriously, I've been playing Hangman on my phone.พูดจริงๆ ฉันอยู่นี่นั่งเล่นแต่แฮงก์แมนอย่างเดียว You Gotta Get a Gimmick (2010)
Well, much as we'd all enjoy seeing something like that, ain't nobody gonna cheat the hangman in my town.เหมือนเรากำลังสนุกกันมากเลย ลองมาดูซิ จะไม่มีใครถูกแขวนคอในเมืองของฉัน Django Unchained (2012)
Said the hangman offering a noose.ยื่นบ่วงให้นักโทษประหาร The Launch Acceleration (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพชฌฆาต(n) executioner, See also: hangman, Example: เพชฌฆาตถือดาบร่ายรำกลางลานประหาร รอเวลาฟันดาบลงไปที่คอนักโทษ, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษที่ต้องโทษถึงตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพชฌฆาต[phetchakhāt] (n) EN: executioner ; hangman ; slaughterer  FR: bourreau [m] ; exécuteur [m] (vx) ; tueur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HANGMAN HH AE1 NG M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hangman (n) hˈæŋmən (h a1 ng m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吊死鬼[diào sǐ guǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄙˇ ㄍㄨㄟˇ, ] hangman, #112,767 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Henker {m} | Henker {pl}hangman | hangmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絞刑吏[こうけいり, koukeiri] (n) hangman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hangman
      n 1: an executioner who hangs the condemned person

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top