ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handgun

HH AE1 N D G AH2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handgun-, *handgun*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handgun(n) ปืนที่สามารถยิงด้วยมือเดียว, See also: ปืนพก, ปืนสั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handgunn. ปืนที่สามารถยิงด้วยมือเดียว,ปืนพก,ปืนสั้น

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDGUN HH AE1 N D G AH2 N
HANDGUNS HH AE1 N D G AH2 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
拳銃[けんじゅう, kenjuu] (n) pistol; handgun; revolver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  handgun
      n 1: a firearm that is held and fired with one hand [syn:
           {pistol}, {handgun}, {side arm}, {shooting iron}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top