ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hag

HH AE1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hag-, *hag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hag(n) ตม, See also: เลน, ปลัก, Syn. bog, quagmire
hag(n) แม่มด, See also: ยายแก่ที่น่าเกลียด
hag(adj) หญิงแก่ที่น่าเกลียด, See also: แม่มด
hag(n) หญิงแก่ที่น่าเกลียด, แม่มด
haggis(n) อาหารเครื่องในที่ประกอบด้วยหัวใจ ตับและอื่นๆ ของแกะหรือลูกวัว
haggle(vi) ต่อรองราคา, Syn. bargain
haggle(vi) ทะเลาะ, See also: ต่อล้อต่อเถียง, เถียง
haggard(adj) ซูบผอม, See also: ซูบซีด, ซูบ, แห้งเหี่ยว, Syn. cadaverous, drawn, gaunt, Ant. energetic, fresh, lively
haggard(adj) ไม่เชื่อง
hagiology(n) ประวัติชีวิตของนักบุญ, Syn. hagiography

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hag(แฮก) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียด,แม่มด,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง,ดูhagfish., See also: haggish adj.
hagbornadj. เกิดจากหญิงแก่ที่มีหน้าตาอัปลักษณ์
hagfish(แฮก'ฟิช) n. ปลายาวชนิดหนึ่งที่คล้ายปลาไหล มันมีฟันเป็นหนามยื่นออกมา
haggard(แฮก'การ์ด) adj. ซูบ,ซูบซีด,ซูบผอม,แห้งเหี่ยว,มีหน้าตาดุร้าย,ไม่เชื่อง. n. เหยี่ยวป่า,เหยี่ยวที่ไม่เชื่อง., See also: haggardness n., Syn. careworn, gaunt
haggish(แฮก'กิช) adj. เหมือนแม่มด,มีหน้าตาอัปลักษณ์
haggle(แฮก'เกิล) vi. ทะเลาะ,เถียง,ต่อล้อต่อเถียง. vi. ตัดหรือฟันอย่างอุตลุด,เสียงรบกวน. n. การเถียง,การต่อล้อต่อเถียง., See also: haggler n.
hagi(o) - Pref. "นักบุญ","ศักสิทธิ์"
hagiocracy(แฮกจิออค'ระซี) n. การปกครองโดยกลุ่มนักบวช,หล่ม,หนอง,บึง,ส่วนที่เป็นเกาะในหนองหรือบึง, Syn. hagiarchy
hagiology(แฮกจิออล'โลจี) n. สาขาวรรณคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและเรื่องราวของนักบุญ,ชีวประวัติของนักบุญ, See also: hagiologic, hagiological adj. hagioligist n.
hagriddenadj. เศร้าสลด,ทนทุกข์ทรมาน

English-Thai: Nontri Dictionary
hag(n) หญิงชรา,ยายแก่,ยายเฒ่า,แม่มด,หนอง,บึง,หล่ม
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
haggle(vi) ต่อราคา,ต่อล้อต่อเถียง,มีปากเสียง,ทุ่มเถียง,ทะเลาะ
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
chagrin(vt) ทำให้ผิดหวัง,ทำให้เสียใจ,ทำให้โทมนัส
esophagus(n) หลอดอาหาร
haemorrhage(n) อาการตกเลือด
hemorrhage(n) อาการตกเลือด,โลหิตไหล
sarcophagus(n) โลงหิน
shag(n) ขนปุย,ขนดก,ผมกระเซิง,พุ่มไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hagiographyชีวประวัตินักบุญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hagiologyวิทยานักบุญ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Hague Conventionsอนุสัญญากรุงเฮก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Hague-Visby Rulesกฎเฮก-วิสบี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hageman Factorsเฮกแมนแฝคเตอร์ [การแพทย์]
Hagfishปลาไหล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hagAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
hagDon't haggle over a small sum of money.
hagWe rented bicycles and saw the sights of Hagino.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกี่ยง(v) haggle, See also: be too mindful, dispute, counterpurpose, take advantage, be incompatible, Syn. เกี่ยงงอน, Example: พอให้ทำอะไรจะไม่ค่อยมีใครยอมทำเพราะมัวเกี่ยงกันและถึงแม้ทำด้วยกันก็มักจะมีปัญหา, Thai Definition: อาการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมทำเพราะกลัวจะเสียเปรียบกันเป็นต้น
ต่อนัดต่อแนง(v) haggle, See also: bargain, Syn. ต่อนิดต่อหน่อย, ต่อราคา, ต่อรอง, Example: แค่ 2-3 บาท เธอก็ต่อนัดต่อแนงกับแม่ค้าอยู่นั่นแหละ, Thai Definition: ต่อราคาของเล็กๆ น้อยๆ
ต่อล้อต่อเถียง(v) haggle, See also: debate, controvert, argue against, keep arguing, argue back and forth, argue, talk back, d, Syn. โต้เถียง, ทุ่มเถียง, เถียง, Ant. สงบปากสงบคำ, Example: หลังจากที่เขาไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ เขาจึงพูดว่า ผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับผู้หญิง, Thai Definition: โต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน
ต่อตาม(v) haggle, See also: bargain, Syn. ต่อรองราคา, Example: เจ้าของร้านผ่านราคาสินค้า เราเลยต้องเสียเวลาต่อตามกันมาก, Thai Definition: พูดเกี่ยงราคาในเรื่องซื้อขาย, พูดเกี่ยงผลประโยชน์ในการทำความตกลงกัน
ต่อ(v) bargain, See also: haggle, negotiate, dicker, deal, Syn. ต่อรอง, ต่อราคา, Example: ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า, Thai Definition: ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก
ซีดเซียว(adv) haggardly, See also: gauntly, palely, pallidly, wanly, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เธอยิ้มอย่างซีดเซียว เพราะถูกแดดเผา
ซีดเซียว(adj) haggard, See also: gaunt, pale, wan, pallid, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เขาชี้ไปทางพนักงานที่นั่งโต๊ะด้านใน ใบหน้าซีดเซียว ไร้ความรู้สึก
การเกี่ยง(n) haggle, See also: dispute, Example: การเกี่ยงกันของสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียด ทำให้ไม่เกิดการแก้ปัญหาไม่ประสบผลสำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอร์ดประกาศ[bøt prakāt] (n, exp) EN: bulletin board  FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[dān sām dān khøng rūp sāmlīem mumchāk] (n, exp) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad
เอื้องคำหิน[eūang kham hin] (n, exp) EN: Eria lasiopetala ; Shaggy Petaled Eria
ฟาโกไซต์[fākōsait = fākōsai] (n) EN: phagocyte  FR: phagocyte [m]
หัวอกหัก[hūa-ǿk hak] (v, exp) EN: be heartbroken  FR: avoir le coeur brisé ; avoir un gros chagrin
การปิดประกาศ[kān pit prakāt] (n, exp) FR: affichage [m]
ไข้เลือดออก[khai leūat øk] (n) EN: dengue fever ; hemorrhagic fever  FR: dengue [f] ; dengue hémorragique [f]
ขนมจีน[khanom jīn] (n) EN: vermicelli ; rice noodles ; Thai rice noodles ; Lao sphagetti ; Thai vermicelli eaten with curry  FR: vermicelle [m] ; spaghetti lao [m] ; vermicelles à la thaïlandaise [mpl]
ความเศร้า[khwām sao] (n) EN: sorrow  FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
เกี่ยง[kīeng] (v) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible  FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner

CMU English Pronouncing Dictionary
HAG HH AE1 G
HAGY HH EY1 G IY0
HAGG HH AE1 G
HAGA HH AA1 G AH0
HAGE HH EY1 JH
HAGEL HH AE1 G AH0 L
HAGAN HH EY1 G AH0 N
HAGEE HH AE1 JH IY0
HAGAR HH EY1 G AA0 R
HAGAR HH EY1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hag (n) hˈæg (h a1 g)
hags (n) hˈægz (h a1 g z)
Hagen (n) hˈaːgən (h aa1 g @ n)
Hagley (n) hˈægliː (h a1 g l ii)
haggis (n) hˈægɪs (h a1 g i s)
haggle (v) hˈægl (h a1 g l)
haggard (j) hˈægəd (h a1 g @ d)
haggled (v) hˈægld (h a1 g l d)
haggles (v) hˈæglz (h a1 g l z)
haggises (n) hˈægɪsɪz (h a1 g i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讨价还价[tǎo jià huán jià, ㄊㄠˇ ㄐㄧㄚˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] haggle over price, #16,872 [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] haggard; sad; downcast; distressed, #35,329 [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, ] haggard, #51,412 [Add to Longdo]
盲鳗[máng mán, ㄇㄤˊ ㄇㄢˊ, / ] hagfish (jawless proto-fish of class Myxini) [Add to Longdo]
圣索非亚[Shèng Suǒ fēi yà, ㄕㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ, / ] Hagia Sophia (Greek: Holy wisdom) [Add to Longdo]
圣索非亚大教堂[Shèng Suǒ fēi yà dà jiào táng, ㄕㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, / ] Hagia Sophia (the main cathedral of Constantinople, subsequently the major mosque of Istanbul) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
矧ぐ[はぐ, hagu] (vt) เชื่อมต่อ,เอามาติดกัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] TH: ปลอบใจ  EN: to encourage
励ます[はげます, hagemasu] TH: เชียร์  EN: to cheer

German-Thai: Longdo Dictionary
Hagel(n) |der, nur Sg.| ลูกเห็บ(เม็ดน้ำแข็ง)ที่ตกลงมาจากฟ้า, See also: hageln vt.
hageln(vt) |hagelte, hat gehagelt| Es hagelt. ลูกเห็บตก, See also: der Hagel
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hagebutte {f} (Frucht) [bot.] | Hagebutten {pl}rosehip; rose hip | rose hips [Add to Longdo]
Hagebuttentee {m}rosehip tea [Add to Longdo]
Hagedorn {m} [bot.] | Hagedornen {pl}hawthorn | hawthorns [Add to Longdo]
Hagel {m}hail [Add to Longdo]
Hagel {m}; Salve {f}volley [Add to Longdo]
Hagelkorn {n} | Hagelkörner {pl}hailstone | hailstones [Add to Longdo]
Hagelschauer {m} | Hagelschauer {pl}hailstorm | hailstorms [Add to Longdo]
Haggis {m}; gefüllter Schafsmagen [cook.]haggis [Add to Longdo]
Hexe {f} | Hexen {pl}hag | hags [Add to Longdo]
hageln | hagelnd | gehagelt | hagelt | hagelteto hail | hailing | hailed | hails | hailed [Add to Longdo]
hager {adj} | hagerer | am hagerstenlean | leaner | leanest [Add to Longdo]
hager {adj}gaunt [Add to Longdo]
Hagedasch {m} [ornith.]Hadada Ibis [Add to Longdo]
Hagatna; Agana (Hauptstadt von Guam)Hagatna; Agana (capital of Guam) [Add to Longdo]
Hagen (Stadt in Deutschland)Hagen (city in Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お歯黒[おはぐろ, ohaguro] (n) tooth blackening [Add to Longdo]
お婆ん[おばん, oban] (n) (See おばあさん・2) old maid; frump; hag; old woman [Add to Longdo]
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
がちゃがちゃ[gachagacha] (adj-na,n,vs,adv,adv-to) (on-mim) clatter [Add to Longdo]
くも膜下出血;蜘蛛膜下出血[くもまくかしゅっけつ, kumomakukashukketsu] (n) subarachnoid hemorrhage; subarachnoid haemorrhage [Add to Longdo]
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐちゃぐちゃ[guchagucha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) pulpy; soppy; sloppy [Add to Longdo]
ごしゃごしゃ[goshagosha] (adj-no,adj-na,adv,adv-to,vs) jumbled; disarrayed; messy [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] implementor-name [Add to Longdo]
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs) [Add to Longdo]
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding [Add to Longdo]
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility [Add to Longdo]
利用者語[りようしゃご, riyoushago] user-defined word [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
励ます[はげます, hagemasu] aufmuntern, ermuntern, anspornen [Add to Longdo]
歯茎[はぐき, haguki] Zahnfleisch [Add to Longdo]
歯車[はぐるま, haguruma] Zahnrad [Add to Longdo]
激しい[はげしい, hageshii] heftig, scharf, ungestuem [Add to Longdo]
羽衣[はごろも, hagoromo] Kleid_aus_Federn, Federkleid [Add to Longdo]
葉書[はがき, hagaki] Postkarte [Add to Longdo]
[はがね, hagane] -Stahl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hag
   n 1: an ugly evil-looking old woman [syn: {hag}, {beldam},
      {beldame}, {witch}, {crone}]
   2: eellike cyclostome having a tongue with horny teeth in a
     round mouth surrounded by eight tentacles; feeds on dead or
     trapped fishes by boring into their bodies [syn: {hagfish},
     {hag}, {slime eels}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top