ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

had

HH AE1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -had-, *had*, ha
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
had(aux) กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have
Hades(n) นรก, See also: พญายม
hadji(n) มุสลิมที่ได้ไปแสวงบุญที่กรุงเมกกะ, Syn. haji, hajji
haddock(n) ปลาค๊อดจำพวกหนึ่ง
had better(aux) น่าจะ, See also: ควรจะ
had best do(idm) ควรจะทำบางสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)
had better do(idm) ควรจะทำบางสิ่ง
had rather do(idm) ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
had sooner do(idm) ชอบทำบางสิ่งมากกว่า
had as soon do(idm) พึงพอใจที่จะทำบางสิ่ง, See also: ชอบทำบางสิ่งมากกว่าสิ่งอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
had(แฮด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ have
haddock(แฮด'ดัค) n. ปลาคอดชนิดหนึ่ง
hade(เฮด) n. มุมระหว่างแนวราบตรงกับแนวเลื่อมมุมยื่น vt. ทำให้ลาดลงจากแนวตรง
hades(เฮ'เดซ) n. นรก,พญายม,พลูโต (pluto) . -Hadean adj., Syn. underworld
hadhramautn. บริเวณชายฝั่งทางใต้ของเยเมน,โบราณวัตถุที่ยังไม่ได้ขุด
hadn't(แฮด'เดินทฺ) abbr. had not
hadst(แฮดซฺทฺ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 2 และอดีตกาลของ have
eye shadowเครื่องสำอางค์สำหรับทาหนังตา
eyeshaden. ที่บังตาของหมวก,ที่บังตา
foreshadow(ฟอร์แชด'โด) vt. เป็นลาง,ส่อให้เห็นล่วงหน้า,เป็นนิมิตบอกล่วงหน้า., See also: foreshadower n., Syn. signal, bode

English-Thai: Nontri Dictionary
had(vt pt และ pp ของ) have
haddock(n) ปลาทะเลชนิดหนึ่ง
foreshadow(vt) บอกล่วงหน้า,เป็นลาง,สังหรณ์,เป็นนิมิต,ส่อให้เห็น
overshadow(vt) บดบังรัศมี,สำคัญกว่า,ป้องกัน,ทอดเงาเหนือ
shade(n) ลำดับชั้นของสี,เฉด,มู่ลี่,ร่มเงา,ที่บังแดด,ผี,ปีศาจ
shade(vi) ค่อยๆเปลี่ยน
shade(vt) ทำให้เกิดร่มเงา,บังแสง,บังแดด,ทำให้สลัว
shadiness(n) ความมืด,ความร่ม,ความลึกลับ,ความคลุมเครือ
shading(n) การแรเงา,การบังแสง,ความกลมกลืน
shadow(n) ผี,เงา,ร่มเงา,ที่หลบภัย,ความมืด,ข้อคิดเห็น,ภาพสะท้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hadeมุมกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hadromeแฮโดรม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hadal Zoneเขตน้ำลึกในระบบนิเวศทะเล, Example: ส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเล และเป็นส่วนที่ลึกมากๆ เกินกว่า 6,000 เมตร [สิ่งแวดล้อม]
Hadithฮะดิษ [TU Subject Heading]
Hadith (Shiites)ฮะดิษ (ชิอิทส์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I had to.- ฉันจำเป็นต้องทำ Turn! Turn! Turn! (2012)
I had to try.ผมต้องพยายาม The Diamond in the Rough (2013)
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้ The Great Dictator (1940)
I wish I had a business like this. There's no future in housework.ฉันอยากมีร้านแบบนี้จัง คนไร้อนาคตอย่างฉันคงทำได้แต่งานบ้าน The Great Dictator (1940)
I had the ground covered.ท่านจะทำยังไงต่อไป The Great Dictator (1940)
I just had a nice cold shower. When you have the plumbing fixed it'll be in good shape.ผมได้อาบน้ำอุณหภูมิกำลังดี เพราะคุณมีระบบประปาที่ดี The Great Dictator (1940)
- I've had some. - Good shape.- มันทำให้รูปร่างดีนะ The Great Dictator (1940)
-Maybe you and I had better have a little heart-to-heart talk.บางทีคุณและฉันได้ดีกว่ามีน้อย หัวใจเพื่อหัวใจพูดคุย ทำไม? Pinocchio (1940)
Little man, you've had a busy night.คนส่วนน้อยที่คุณเคยมีคืนที่ วุ่นวาย Pinocchio (1940)
I had strings but now I'm freeฉันมีสตริง แต่ตอนนี้ฉันฟรี Pinocchio (1940)
I've had enough of this.ฉันเคยพอนี้ Pinocchio (1940)
- Quiet! You boys have had your fun. Now pay for it.ชายคุณมีความสนุกของคุณ ตอนนี้จ่ายสำหรับมัน Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hadA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
hadActually, we had prepared ourselves for defeat.
hadA few years ago our room had little furniture in it.
hadA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
hadA friend of mine showed me all the dolls he had bought abroad.
hadAfter all, Stella was the only person who had the ham.
hadAfter all we had done, he was still ungrateful.
hadAfter completing the homework, I reflected on something I had read in Truman's.
hadAfter he had done his homework, he watched TV.
hadAfter he had finished his homework he went out for a walk.
hadAfter he had finished his work, he would read and study by the fireside.
hadAfter he had given a lecture, he had an interview with some students.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าจะ(aux) had better, See also: should be, Syn. ควรจะ, ควร, จำต้อง, Example: นพน่าจะเห็นด้วยกับความคิดของพวกเรา, Thai Definition: คำช่วยกริยามีความหมายว่าชอบควรที่จะทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัง[bang] (v) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct  FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บดบัง[botbang] (v) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal  FR: éclipser ; occulter ; effacer
เชิดหนัง[choētnang] (v) EN: display shadow figures
ชกลม[chok lom] (v, exp) EN: perform shadow-boxing
กะบัง[kabang] (n) EN: peak ; visor ; brim ; shade  FR: visière [f]
คมชัดลึก[Khom Chat Leuk] (tm) EN: Kom Chad Luek  FR: Kom Chad Luek [m]
ครึ้ม[khreum] (adj) EN: shady ; shadowy  FR: ombragé
ครอบงำ[khrøp-ngam] (v) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate  FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
กระต่ายขาเดียว[kratāi khā dīo] (n, exp) EN: Kratai Khadeaw game
มะเขือเหลือง[makheūa leūang] (n, exp) EN: Soda-appla Nightshade

CMU English Pronouncing Dictionary
HAD HH AE1 D
HADA HH AA1 D AH0
HADE HH EY1 D
HADD HH AE1 D
HADEN HH EY1 D AH0 N
HADER HH EY1 D ER0
HADES HH EY1 D IY0 Z
HADID HH AA0 D IY1 D
HADAD HH AE1 D AH0 D
HADDAN HH AE1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
had (v) hæd (h a d)
Hades (n) hˈɛɪdiːz (h ei1 d ii z)
Hadji (n) hˈæʤiː (h a1 jh ii)
Hadjis (n) hˈæʤɪz (h a1 jh i z)
hadn't (v) hˈædnt (h a1 d n t)
haddock (n) hˈædək (h a1 d @ k)
Haddington (n) hˈædɪŋtən (h a1 d i ng t @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强子[qiáng zǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄗˇ, / ] hadron (heavy particle in physics), #51,806 [Add to Longdo]
哈吉[hǎ jí, ㄏㄚˇ ㄐㄧˊ, ] hadji (one who has made the pilgrimage to Mecca), #84,304 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
zu schadeน่าเสียดายเกินไป ดีเกินไป เช่น Der Anzug ist für die Schmutzarbeit zu schade. สูทชุดนี้น่าเสียดายเกินไปสำหรับงานที่สกปรก, See also: zu wertvoll, Syn. zu gut

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hadernpapier {n}rag paper [Add to Longdo]
Hadrianswall {m} [hist.]Hadrian's wall [Add to Longdo]
freigehabthad a holiday [Add to Longdo]
geplauderthad a chat [Add to Longdo]
vorgeahnthad a presentiment [Add to Longdo]
vorgeschwebthad in mind [Add to Longdo]
weggemussthad to go [Add to Longdo]
Hadeschmätzer {m} [ornith.]Sooty Chat [Add to Longdo]
Hadesschilffink {m} [ornith.]Black Mannikin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P) [Add to Longdo]
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]
した方がいい[したほうがいい, shitahougaii] (exp) (See 為る・する・1,方がいい) had better do so [Add to Longdo]
するが良い[するがいい;するがよい, surugaii ; surugayoi] (exp) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
するよろし[suruyoroshi] (n) had better ...; may as well ... [Add to Longdo]
それはどうかな[sorehadoukana] (exp) I wonder about that; don't bet on it; famous last words [Add to Longdo]
それはどうも[sorehadoumo] (exp) why yes, thank you [Add to Longdo]
たりけり[tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.) [Add to Longdo]
どちらかと言うと[どちらかというと, dochirakatoiuto] (exp) (uk) (See どちらかと言えば) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]
どちらかと言えば[どちらかといえば, dochirakatoieba] (exp) (See どちらかと言うと) if pushed I'd say; if I had to say then [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
くず[くず, kuzu] chad [Add to Longdo]
シャドーイング[しゃどーいんぐ, shado-ingu] shadowing [Add to Longdo]
チャド[ちゃど, chado] chad [Add to Longdo]
陰影[いんえい, in'ei] hatch(ing), shading [Add to Longdo]
陰付け処理[かげつけしょり, kagetsukeshori] shading [Add to Longdo]
社団法人情報サービス産業協会[しゃだんほうじんじょうほうサービスさんぎょう, shadanhoujinjouhou sa-bisu sangyou] JISA, Japan Information Service Industry Association [Add to Longdo]
[はだか, hadaka] bare [Add to Longdo]
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] ERP, effective radiated power [Add to Longdo]
遮断[しゃだん, shadan] interception [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はだ, hada] -Haut, Neigung, Temperament [Add to Longdo]
肌寒い[はださむい, hadasamui] unangenehm_kalt, -kalt [Add to Longdo]
肌着[はだぎ, hadagi] Unterwaesche [Add to Longdo]
肌色[はだいろ, hadairo] fleischfarben, hautfarben [Add to Longdo]
肌触り[はだざわり, hadazawari] sich_anfuehlen, sich_weich_anfuehlen, sich_rauh_anfuehlen, sich_angenehm_anfuehlen [Add to Longdo]
[はだか, hadaka] -nackt [Add to Longdo]
裸一貫[はだかいっかん, hadakaikkan] vollkommen_mittellos [Add to Longdo]
裸馬[はだかうま, hadakauma] ungesatteltes_Pferd [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 extent
 
 1. boy, uzunluk, mesafe, saha, büyüklük
 2. kapsam, şümul
 3. derece, mertebe, had
 4. (huk.) musadere emirnamesi, müsadere
 5. (mat.) uzanma. to a great extent büyük çapta. to the full extent of his power elinden geldiği kadar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 have
 
 1. (had, having) kural dışı çekimleri: simdiki zaman 1, you, we, they have (eski thou hast)
 2. he, she, it has (eski hath) geçmi zaman had (eski thou hadst) malik olmak, sahip olmak
 3. olmak
 4. saymak
 5. tutmak
 6. almak
 7. elinde tutmak, hâkim olmak
 8. fikir taşımak
 9. elde etmek, ele geçirmek
 10. ettirmek
 11. (k.dili.) aldatmak
 12. (k.dili.) cinsel ilişkide bulunmak. Yardımcı fiil olarak geçmiş zamanı gösterir. (msl.) (I.) go. Giderim. (I.) have gone. Gittim.) have to meli, malı (msl.) (I.) go. Giderim. (I.) have to go Gitmeliyim.) have a hand in bir işle ilgisi olmak
 13. bir işin içinde parmağı olmak. have a mind to niyeti olmak have and hold kanunen sahip olmak. have at işe koyulmak. (I.)'ve been had. Üç kağıda geldim. have done with bitirmek, işi tamamlamak. have had it (argo) bıkmak (msl.) (I.)'ve had it: (I.) am go ing to divorce my husband .Artık bıktım
 14. kocamdan boşanacağım.)
 15. artık yetmek (msl.), He' been cheating me for years, but now he' had it. Senelerdir beni aldatıyordu, ama artık yeter.) have in mind hatırında tutmak, aklında olmak. have it coming hak etmek. have it in for (bir kimseye) kin beslemek, kinci olmak. have it in one kabiliyeti olmak. have it out bir davayı kavga veya münakaşa ederek sonuç landırmak. Have it your own way. Siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle olsun. have none of izin vermemek, fırsat vermemek, kabul etmemek. have no use for nefret etmek, ^tiksinmek. have on giyinmek. have one's eyes on gözu kalmak. have one's hands full çok meşgul olmak. have something on someone elinde suçlayıcı delil bulunmak. have to do with ilgisi olmak, alakası olmak. have to go (k.dili.) sıkısmak. as Plato has it Eflatun'un deyişiyle. He will have it that iddia ediyor ki. (I.) had better go. Gitsem iyi olur. (I.) had him there. O noktada onu (mat.) ettim . (I.) had rather go. Gitmeyi tercih ederdim. (I.)'ll have his head veya hide .(slang) Elime geçirsem derisini yüzeceğim. (I.) was angry at him, so (I.) let him have it. Ona kızdım, onun için yüzüne bir yumruk indirdim veya onun için saldırdım. Let him have it. O alsın. (argo) Hakkından gelelim. Rumor has it that the government will fall. Söylentiye göre hükümet düşecek. The ayes have it. Lehte oy kullananlar kazandı .The boys had themselves a time. Çocuklar eğlendiler. We had news. Haber aldık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 limit
 
 1. nihayet, had, uç
 2. (çoğ.) hudut, sınır
 3. bir niceliğin hiçbir zaman erişemeden aralıksız olarak yaklaştığı başka nicelikı age limit yaş haddi. off limits askerlere yasak bölge. That' the limit ! (argo.) Ancak o kadar olur. çekilir şey değil!
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 measure
 
 1. ölçü, miktar
 2. ölçek
 3. her hangi bir ölçü sistemi
 4. ölçüm, ölçme
 5. derece, mertebe, hudut, had
 6. şiir vezni
 7. tedbir, yol
 8. kanun
 9. (müz.) ölçü. angular measure açı ölçüsü. beyond measure hadden aşırı, son derece. full measure tam ölçü. for good measure fazladan, ek olarak. in some measure bir dereceye kadar, (kıs.)men. liquid measure sıvı oylum ölçüsü. made to measure ısmarlama yapılmış (elbise) short measure eksik ölçü. take one' measure birinin kabiliyetini sınamak, (fig.) birinin ölçüsünü almak. take measures tedbir almak, hazırlıklı bulunmak. tape measure mezura, mezur, metre şeridi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 stint
 
 1. kayıt koymak, bağlamak, şarta bağlamak
 2. dar tutmak, masrafı kısmak
 3. belirli bir iş yaptırmak
 4. cimrilik etmek
 5. had, sınır
 6. iş, görev. stintedly sınırlı olarak, mahdut surette. stintingly sınırlayarak, tahdit ederek .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 verge
 
 1. sınır, hudut, had, kenar
 2. eşik
 3. halka daire
 4. değnek, asa
 5. yönelmek
 6. "on" ile yaklaşmak, -e doğru gitmek
 7. meyletmek
 8. sınırlamak. on the verge of eşiğinde, üzere.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top