ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

h

EY1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -h-, *h*
Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
halmoneeคุณย่า

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
hang by a threadto be very likely to fail

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hangout[แฮ๊งเอ๊าท์] (n, vt) ใช้เวลาว่างกับเพื่อนๆโดยไม่ได้มีเป้าหมายอะไรพิเศษ
hcm(n) Hypertrophic cardiomyopathy โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา
hematemesis(n) การอาเจียนเป็นเลือด มักเกิดจากภาวะการมีเลือดออกในหลอดอาหารหรือกระเพาะอาหาร
hemathrosis(n) เลือดออกในข้อ พบบ่อยในโรคฮีโมฟิเลีย
hematochezia(n) การถ่ายเป็นเลือดเนื่องจากมีเลือดออกในลำไส้ใหญ่ส่วนล่าง
hematologist(n) นักโลหิตวิทยา

Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hearing(n) การไต่สวน

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - สเปน (ES) (UNAPPROVED version -- use with care )
heart(n) corazón

English-Thai: Longdo Dictionary
haccp(abbrev) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม, มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ย่อจาก hazard analysis critical control point
hairy basil(n) แมงลัก
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Midrash, Aggadah, Syn. exegesis
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), See also: Related: Full Duplex
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.
hammered(adj) เมามาก
hand in(vt) ส่ง(รายงาน หรือการบ้าน) เช่น Reports will normally be handed in on or before the due date, to the course instructor.
Hansen's disease(n) โรคเรื้อน
haptic(adj) เกี่ยวกับการสัมผัส ระบบสัมผัส
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
h(n) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8
H(n) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 8
ha(int) ฮ่า, See also: คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม, Syn. hah
he(pron) เขา (ผู้ชาย)
hg(n) ตัวย่อของเฮกโตกรัม (หน่วยชั่งน้ำหนัก)
hi(int) สวัสดี (คำอุทานแสดงการทักทาย) (คำไม่เป็นทางการ), Syn. hello
ho(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ เรียกร้องความสนใจ
had(aux) กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have
hag(n) ตม, See also: เลน, ปลัก, Syn. bog, quagmire
hag(n) แม่มด, See also: ยายแก่ที่น่าเกลียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
h&habbr. hematocrit and hemoglobin
h&nabbr. head and neck
h&pabbr. history and physical
h-bombn. ดูhydrogen bomb
h. f.c.abbr. high frequency
h.c.f.abbr. highest common factor
h.e.ดูhigh explosive,His (Her) Eminence
h.h.abbr. His (Her) Highness,His Holiness
h.m.abbr. His (Her) Majesty
h.n.abbr. hospital number

English-Thai: Nontri Dictionary
ha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
HA-ha-ha(int) เสียงหัวเราะ
haberdashery(n) ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ
habiliment(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า,อุปกรณ์,เครื่องมือ
habit(n) นิสัย,อุปกรณ์,เครื่องแต่งกาย,ความเคยชิน
habit(vt) แต่งกาย,แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,อาศัยอยู่ใน
habitable(adj) พออยู่ได้,พออาศัยได้,ซึ่งพำนักได้
habitat(n) ถิ่นที่อยู่,เคหสถาน,ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่อยู่อาศัย
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
habitual(adj) เคยชิน,ติดนิสัย,ทำจนเป็นนิสัย,ทำเป็นประจำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Hôtel de Ville (Fr.)ศาลาเทศบาล [ดู city hall] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
H.C.F. (highest common factor); G.C.D. (greatest common divisor)ห.ร.ม. (ตัวหารร่วมมาก) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
H.M. (harmonic mean)เอชเอ็ม (มัชฌิมฮาร์มอนิก) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
H.P.เอชพี (รอยกดร้อน) [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
H.P. (harmonic progression)เอชพี (การก้าวหน้าฮาร์มอนิก) [มีความหมายเหมือนกับ harmonic sequence] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
habeas corpus (L.)หมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habeas corpus, writ ofหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
habemdum clauseข้อกำหนดขอบเขตแห่งกรรมสิทธิ์ (ในทรัพย์ที่ยกให้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitลักษณะวิสัย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
habitนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
H.M.เอชเอม, ดู harmonic  mean [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
H.P.กำลังม้า, สัญลักษณ์หน่วยของกำลัง  ดู horsepower [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Haber processกระบวนการฮาเบอร์, กระบวนการในอุตสาหกรรมการเตรียมแก๊สแอมโมเนีย จากปฏิกิริยารวมตัวระหว่างแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สไฮโดรเจน  โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาและสภาวะที่เหมาะสม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Habilitationการปรับสภาพ [การแพทย์]
Habitนิสัย [TU Subject Heading]
Habit breakingการเลิกนิสัย [TU Subject Heading]
Habit surveyการสำรวจลักษณะนิสัย, การสำรวจลักษณะนิสัยของกลุ่มประชากรในแต่ละพื้นที่ ที่อาจนำไปสู่การได้รับรังสี เช่น พฤติกรรมการบริโภคและอาชีพ เพื่อประเมินปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มประชากรที่คาดว่าจะได้รับรังสีสูงสุด, Example: [นิวเคลียร์]
Habit, Dietaryลักษณะการเลี้ยงดูเด็กและบริโภคนิสัย [การแพทย์]
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
habitatแหล่งที่อยู่, สถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ใต้ขอนไม้ เป็นแหล่งที่อยู่ของมด กิ้งกือ เห็ด ฯลฯ สระน้ำเป็นแหล่งที่อยู่ของปลา จอก แหน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hackathonกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนา มากจากกลุ่มนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาร่วมชุมนุมกันในการเจาะทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีจุดอ่อนหรือควรแก้ไขอย่างไรบ้าง
Hacksaw(n) เลือยตัดโลหะ
Haha(adv) คำที่ใช้หัวเราะ, See also: A. boo, Syn. yes
hail(vt) ยอมรับ เช่น he hailed the court's decision.
half-life(n) ระยะเวลาที่กระบวนการชีวภาพในร่างกายใช้ในการขจัดปริมาณของสาร เช่น สารเสพติด ออกจากเนื้อเยื่อได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เข้าสู่ร่างกาย
halfheartedlyไม่กระตือรือล้น ไม่เต็มใจ เฉื่อยชา
halfway cutการตัดตั้วกลางคันในระหว่างการแข่งขัน
halibut(n) ปลาซีกเดียว
halibut(n) ปลาตาเดียว
Halloweenorexia(n, slang) ภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ยอมอดอาหารเพื่อที่จะใส่ชุดสวย ๆ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน, See also: halloween

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
h10000 dollars was paid to him.
h2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
h3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
h400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
h4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
h5 dollars and 65 cents an hour.
h60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
h67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
h... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
hA baby has a delicate skin.
hA baby has no knowledge of good and evil.
hA baby has no moral compass.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตนาบริสุทธิ์(n) honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
ยานอนหลับ(n) sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai Definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
ความอบอุ่น(n) warmth, See also: heat, Example: ชาวบ้านเอากิ่งไม้แห้งมาก่อไฟให้เกิดความอบอุ่น, Thai Definition: ความอุ่นสบายของอากาศ
คำครหา(n) rumor, See also: hearsay, gossip, Syn. คำติเตียน, ข้อครหา, เสียงครหา, Example: กระบวนการสรรหาผู้สมัครของพรรคทำให้มีคำครหากันว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกกันเกิดขึ้น
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(n) property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
ภิญโญภาพ(n) higher excellence, See also: increase, Syn. ความยิ่ง, ความยิ่งขึ้นไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จัดเก็บ(v) store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
จ้างงาน(v) employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai Definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
ด้อยโอกาส(v) have no chance, Example: การพัฒนาชุมชนมักมุ่งสู่ชุมชนชนบทอันเป็นชุมชนที่ด้อยโอกาสทางสังคมหรือเสียเปรียบสังคม, Thai Definition: ไม่มีโอกาส
ดังใจ(v) expect, See also: hope, desire, Example: คุณจะเอาอะไรให้ได้ดังใจเสมอไปไม่ได้, Thai Definition: ได้ดังที่ใจหวังไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[ā] (excl) EN: ah ! ; hmmm
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
อับราฮัม[Abrāham] (n, exp) EN: Abraham
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อาชา[āchā] (n) EN: horse ; pedigree horse  FR: cheval [m]
อาชาน[āchān] (n) EN: birth ; family
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
H EY1 CH
HA HH AA1
H. EY1 CH
HO HH OW1
HY HH AY1
HU HH UW1
HI HH AY1
HE HH IY1
HM HH AH0 M
WO HH W OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
H (n) ˈɛɪtʃ (ei1 ch)
h (n) ˈɛɪtʃ (ei1 ch)
HM (n) ˌɛɪtʃˈɛm (ei2 ch e1 m)
HP (n) ˌɛɪtʃpˈiː (ei2 ch p ii1)
HQ (n) ˌɛɪtʃkjˈuː (ei2 ch k y uu1)
ha (uh) hˈaː (h aa1)
he (prp) hiː (h ii)
hi (uh) hˈaɪ (h ai1)
ho (uh) hˈou (h ou1)
HIV (n) ˈɛɪtʃˈaɪvˈiː (ei1 ch ai1 v ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He, #7 [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] cap (a poem); respond in singing, #7 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] to complete a set in mahjong or playing cards, #7 [Add to Longdo]
[huó, ㄏㄨㄛˊ, ] soft; warm, #7 [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] mix together; to blend, #7 [Add to Longdo]
[tā, ㄊㄚ, ] he; him, #14 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] hit (the mark), #17 [Add to Longdo]
[hǎo, ㄏㄠˇ, ] good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness), #32 [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, ] to be fond of, #32 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association, #34 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[は, ha] (n) ใบไม้
[はち, hachi] (n) แปด (จำนวน)
矧ぐ[はぐ, hagu] (vt) เชื่อมต่อ,เอามาติดกัน
はい[はい, hai] (n) ใช่
肺炎[はいえん, haien] (n) โรคปอดอักเสบ
配布[はいふ, haifu] (vt) ส่ง, แจกจ่าย
ハイフン[はいふん, haifun] (n) ยติภังค์
配慮[はいりょ, hairyo] พิจารณา นึกถึง คำนึงถึง
歯医者[はいしゃ, haisha] (n) ทันตแพทย์, หมอฟัน
廃止[はいし, haishi] (n, vt) ยกเลิก(กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
把握[haaku, haaku] (n, vi, vt) UNDERSTAND, GRASP, HOLD, ASSURANCE
withdraw[haraiimoudachi, haraiimoudachi] (n) ถอนเงิน = withdraw = haraiimoudachi
孕む[haramu, haramu] (vt) ตั้งครรภ์
japan[hiragana, hiragana] (n, vi, vt, modal, ver) ญี่ปุ่น
ministry of justice[houmushou, houmushou] (n, vi, vt, modal, ver) กระทรวงยุติธรรม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
開く[ひらく, hiraku] TH: เปิด
ホーム[ほーむ, ho-mu] TH: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ  EN: platform
生える[はえる, haeru] TH: งอก  EN: to grow
生える[はえる, haeru] TH: ขึ้น  EN: to spring up
生える[はえる, haeru] TH: (ฟัน)ขึ้น  EN: to cut (teeth)
秘蔵[ひぞう, hizou] TH: เก็บเป็นสมบัติ  EN: treasure (vs)
秘蔵[ひぞう, hizou] TH: เก็บไว้อย่างดี  EN: cherish
謀る[はかる, hakaru] TH: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง  EN: to plan
謀る[はかる, hakaru] TH: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง  EN: to deceive
施す[ほどこす, hodokosu] TH: ติดตั้ง

German-Thai: Longdo Dictionary
Haarausfall(n) |der, pl. Haarausfälle| อาการผมร่วง
Haarwurzel(n) |die, pl. Haarwurzeln| รากผม
habeSee also: haben
haben|ich habe, du hast, er/sie/es hat, wir/sie/Sie haben, ihr/Ihr habt| เป็นกริยาช่วยในประโยคที่บ่งเหตุการณ์ในอดีตแบบ Perfekt โดยท้ายประโยคตามด้วยกริยารูปที่เรียกว่า Partizip 2 เช่น Ich habe gestern viel gearbeitet. เมื่อวานผมทำงานมาก
haben(vt) |hat, hatte, hat gehabt| มี เช่น Hast du Essen übrig? เธอมีอาหารเหลือไหม, Haben Sie noch Plätze frei? คุณมีที่ว่างเหลือบ้างไหมคะ
Habgier(n) |die, nur Sg.| ความโลภ, ความละโมบ, ความตะกละ, ความอยากได้, See also: Related: habgierig, Syn. die Habsucht
habgierig(adj) ที่โลภ, ที่ละโมบ, ตะกละ
Hafer(n) |der, nur Sg.| ข้าวโอ๊ต เช่น An Stelle der Gerste kann auch Weizen, Hafer, Roggen, Reis oder Mais als Grundlage für Bier dienen.
Haftstrafe(n) |die, pl. Haftstrafe| โทษต้องจำคุก, See also: Freiheitsstrafe, A. Geldstrafe, Syn. Gefängnisstrafe
Hagel(n) |der, nur Sg.| ลูกเห็บ(เม็ดน้ำแข็ง)ที่ตกลงมาจากฟ้า, See also: hageln vt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hallo, guten Tag!(n, aux, verb) สบายดีไหม
Harz {n}(n) เล็กน้อย, See also: A. huge, Syn. little
Herr {m}คุณผู้ชาย สุภาพบุรุษ
herrlich(adj) วิเศษ ดีเยี่ยม งดงามยิ่ง in hohem Maß schön, gut odor angenehm , See also: Hẹrrlichkeit
heutzutage {adv}ทุกวันนี้, ในปัจจุบันนี้, Syn. ่jetzt
Ho Chi Minh(uniq) โฮจิมินห์
Hochbau(n) Der Hochbau ist das Teilgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung und Errichtung von Bauwerken befasst, die an und über der Oberfläche liegen. (z. B.: Gebäude wie Wohnhäuser oder Türme). Hochbau เป็นส่วนแยกย่อยของการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการสิ่งก่อสร้างที่อยู่บนพื้นผิวหรือสูงกว่า เช่น ตึก หอคอยเป็นต้น
Höhepunkt {m} | Höhepunkte {pl}(n) สิ่งสำคัญ จุดสำคัญ
Holunderblüte {f} [bot.][ดอกโฮลุนเดอร์] ทางเหนือ(ดอยสะเก็ด, เชียงใหม่)เรียก "ดอกตูน" ทางยุโรปใช้ดอกแช่ในน้ำเย็นเพื่อนำมาผสมน้ำตาลทำน้ำเชื่อม, ทำไวน์, ทำ Schaumwein(GER), นอกจากดอกแล้ว ต้นและรากยังเป็นสมุนไพรโบราณของชาว Celtig fh;p
hose {f}(n) กางเกง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heim {n}home [Add to Longdo]
hüpftfrisks [Add to Longdo]
herrlichpretty [Add to Longdo]
hütetbewares [Add to Longdo]
hüteteherded [Add to Longdo]
Harriet {m}harriet [Add to Longdo]
Hauptcomputer {m}host [Add to Longdo]
Herbizid {n}herbicide [Add to Longdo]
Hörspiel {n}radio play [Add to Longdo]
Hörweite {f}ear-shot [Add to Longdo]
Hörweite {f}earshot [Add to Longdo]
Hüllenkurve {f}envelope [Add to Longdo]
Hundezwinger {m}dog run [Add to Longdo]
häufige, längere (unentschuldigte) Abwesenheit {f}; Schwänzen {n}absenteeism [Add to Longdo]
höchste Aufregung {f}; Zittern {n}; Stress {m}tizzy [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, Syn. rester
harpe(n) |f| พิณ
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, Syn. précipitation
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์
hier(adv) เมื่อวาน
homme(n) |m| ผู้ชาย เช่น Cet homme est mon mari. ผู้ชายคนนี้คือสามีของฉัน, Ant. femme
hors-d'oeuvre(n) |f, pl. hors-d'oeuvres| อาหารเรียกน้ำย่อย
huile(n) |f| น้ำมัน เช่น l'huile d'olive น้ำมันมะกอก
huit(numéro) แปด, 8

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
her(pron) เธอ, See also: A. lui, elle, Syn. elle
herbal(n) สมุนไพร
hospitalisation(n) การรักษาภายในโรงพยาบาล
hypertrophy(n) การโตขึ้นอย่างเกินปกติของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ひょう窃[ひょうせつ, hyousetsu] Plagiat [Add to Longdo]
ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人一人[ひとりびとり, hitoribitori] einer_nach_dem_andern [Add to Longdo]
一人当たり[ひとりあたり, hitoriatari] pro_Kopf, pro_Person [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一休み[ひとやすみ, hitoyasumi] kurze_Pause, kurze_Verschnaufpause [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 H
   n 1: a nonmetallic univalent element that is normally a
      colorless and odorless highly flammable diatomic gas; the
      simplest and lightest and most abundant element in the
      universe [syn: {hydrogen}, {H}, {atomic number 1}]
   2: a unit of inductance in which an induced electromotive force
     of one volt is produced when the current is varied at the
     rate of one ampere per second [syn: {henry}, {H}]
   3: the constant of proportionality relating the energy of a
     photon to its frequency; approximately 6.626 x 10^-34 joule-
     second [syn: {Planck's constant}, {h}]
   4: the 8th letter of the Roman alphabet [syn: {H}, {h}]
   5: (thermodynamics) a thermodynamic quantity equal to the
     internal energy of a system plus the product of its volume
     and pressure; "enthalpy is the amount of energy in a system
     capable of doing mechanical work" [syn: {heat content},
     {total heat}, {enthalpy}, {H}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 annohegirae
 
 1. (Lat.) Hicri sene, H.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 aspirate
 
 1. "h" sesi ve ''h" harfi
 2. "h', gibi ses çIkarma
 3. "h" sesiyle telâffuz etmek
 4. ''h" sesiyle telâffuz olunan.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top