ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gut

G AH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gut-, *gut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gut(n) ความกล้าหาญ, Syn. daring, courage, Ant. timidity
gut(n) ไส้พุง, See also: ไส้ใน, เครื่องใน, Syn. intestine
gut(vt) ควักไส้ในออก
guts(sl) ความกล้า
gutsy(adj) กล้าหาญ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เด็ดเดี่ยว, Syn. tough, spirited, courageous, Ant. cautious
gutted(adj) ซึ่งเสียใจมาก, See also: ซึ่งผิดหวังมาก
gutted(sl) โกรธมากจนไม่พูดด้วย
gutter(n) รางน้ำ, See also: ท่อ, ขอบระหว่างหน้าหนังสือ, Syn. drain, ditch, trench, Ant. hill
gutter(vi) ไหลเป็นราง, See also: เป็นร่อง, Syn. gully
gutter(vt) ทำเป็นร่อง, See also: ทำให้เป็นราง, Syn. gully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gut(กัท) n. ไส้พุง,ไส้ใน,ความกล้าหาญ,ความอดทน,เอ็นสำหรับขึงไม้ตีเทนนิสหรือแบดมินตัน,ทางแคบ,ช่องแคบ. vt. ควักไส้ในออก,เอาเครื่องในออก,ปล้นสะดม,ทำลายส่วนใหญ่ adj. สำคัญ,เป็นรากฐาน, Syn. lay, disembowel
gut courseวิชาง่าย ๆ ในมหาวิทยาลัย
gutless(กัท'ลิส) adj. ไร้ความกล้าหาญ,ไร้ความอดทน., See also: gutlessness n., Syn. cowardly, weak
gutsy(กัท'ซี) adj. มีความกล้าหาญมาก,แข็งแรง., See also: gutsily adv. gutsiness n.
gutta(กัท'ทะ) n. หยด,ของประดับที่ห้อยลงมาคล้าย ตุ้มหูหรือตุ้มนาฬิกา -pl. guttae
gutta-perchan. ยางไม้สีขาว
guttateadj. เป็นหยด, See also: guttation n.
guttern. รางน้ำ,ท่อ,ร่อง,ราง,ขอบระหว่างหน้าหนังสือที่ติดกัน,เขตสลัม vi. ไหลเป็นสาย,เป็นร่อง,เป็นราง. vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นราง, Syn. trough, channel
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม
guttlevi.,vt. กินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guttler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
gut(n) ไส้,เอ็น,เครื่องใน,กระเพาะอาหาร,ช่องแคบ
gut(vt) ปล้นสะดม,ควักไส้,ทำให้หมด
gutter(n) รางน้ำฝน,ท้องร่อง,ท่อ,ร่องน้ำ
gutter(vi) ไหลเป็นทาง,ขุดเป็นร่อง,ไหลเป็นสาย
guttural(n) เกี่ยวกับคอหอย,มาจากคอหอย,เกี่ยวกับลำคอ
orangutan(n) ลิงอุรังอุตัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gut; enteron๑. ลำไส้, ไส้ [มีความหมายเหมือนกับ bowel; intestine]๒. ทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ canal, alimentary; tract, alimentary; tract, digestive] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
guttationการคายน้ำเป็นหยด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gutลำไส้ [การแพทย์]
Gut Hormonesฮอร์โมนของกระเพาะและลำไส้ [การแพทย์]
Gut Obstructionลำไส้อุดตัน [การแพทย์]
Gut Obstruction, Highการอุดกั้นของลำไส้ตั้งแต่ดุโอดีนัม [การแพทย์]
Gut Obstruction, Lowอุดกั้นที่ลำไส้เล็กส่วนปลาย [การแพทย์]
Gut Resectionตัดลำไส้บางส่วน [การแพทย์]
Gut, Midทางเดินอาหารส่วนกลาง [การแพทย์]
Guttaหยด [การแพทย์]
Gutta perchaยางธรรมชาติสายพันธุ์หนึ่งที่ได้จากต้นยางกัตตา (Palaquium gutta) ซึ่งเป็นต้นไม้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมบัติความยืดหยุ่นไม่ดีเนื่องจากลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเป็น ทรานส์-1,4-พอลิไอโซพรีน (trans-1,4-polyisoprene) แต่มีความเป็นฉนวนที่ดี นิยมใช้ในการทำส่วนประกอบของลูกกอล์ฟ ทำฟันปลอม ฉนวนหุ้มสายเคเบิลไฟทั้งใต้ดินและในทะเล [เทคโนโลยียาง]
guttationกัตเตชัน, การคายน้ำของพืชจากใบ  ซึ่งน้ำจะออกมาทางไฮดาโทดรวมเป็นหยดน้ำอยู่ตามขอบใบและปลายใบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not one of you has the guts to stand up alone and fight!ฉันก็มีมือ มีเท้า ที่จะมีการโต้ตอบแกบ้าง The Great Dictator (1940)
Or don't you have the guts to do what you think is right?Or don't you have the guts to do what you think is right? 12 Angry Men (1957)
Of skin and guts and fortitude Of brain and brawn and guileของสมองและกล้ามเนื้อและ อุบาย How I Won the War (1967)
I don't think you appreciate the gut reaction people have to these things.ผมว่าคุณคงนึกภาพปฎิกิริยาของผู้คน กับเรื่องพวกนี่ออกนะ Jaws (1975)
Rip the guts out of it. Give it the bejesus!ฉีกความกล้าที่ออกมาจากมัน ให้มันง่า! Mad Max (1979)
Fix it! They tore the guts out!ซ่อมไงวะ ไฟจะได้ดูดกูตายห่า! Day of the Dead (1985)
Don't break a gut there.อย่าทำของที่นี่เสียหายล่ะ An American Tail (1986)
You know, like all guts and eyeballs all ready to jump and grab...รู้มั้ย ก็เหมือนพวกกัตส์กับอายบอลส์ ที่ทุกคนพร้อมจะโดด แล้วคว้าเอาไว้... Stand by Me (1986)
He pretended he was eating cow flops and rat guts in blueberry sauce.แต่ติ๊งต่างเป็นว่ากำลังกินขี้วัว และไส้หนูในน้ำซ้อสบลูเบอร์รี่ Stand by Me (1986)
That took a lot of guts to go to him!มันต้องกล้ามาก ๆ ถึงกล้าไปตาม! Dirty Dancing (1987)
- I got a gut ache.- ฉันแสบไส้หมดแล้ว Of Mice and Men (1992)
I ain't got no gut ache.และฉันก็ไม่แสบไส้ด้วย Of Mice and Men (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gutHe got up enough guts to break the ice at the board meeting.
gutHe has guts.
gutI'm a person with guts and a strong will.
gutI've set the stage so now you just have to show some guts, OK?
gutPeople are cool when they're gutsy, doesn't matter if they're men or women.
gutThe first printing machine was invented by Gutenberg.
gutThese salted bonito guts are too salty for me.
gutWhat you're saying is perfectly viable, but I have a gut feeling that...
gutYears of heavy drinking has left John with a beer gut.
gutYou've got a lot of guts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู(n) ditch, See also: gutter, trench, moat, irrigation canal, Syn. ท้องร่อง, Example: น้ำในคูเหม็นและเต็มไปด้วยเศษขยะ, Count Unit: คู, Thai Definition: ร่องน้ำที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องกีดขวาง ป้องกัน หรือเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้เป็นต้น
ท้องร่อง(n) gutter, See also: ditch, Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู, Example: เขาลอกท้องร่องเพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Count Unit: ร่อง, Thai Definition: ทางน้ำที่ขุดลงไปเป็นลำรางเพื่อขังน้ำไว้รดต้นไม้
ราง(n) gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Syn. รางน้ำ, Example: เขาสูบน้ำจากแม่น้ำชี ใส่ลงไปในรางปูนซีเมนต์ ให้น้ำไหลไปในไร่นา, Count Unit: ราง, Thai Definition: เครื่องสำหรับรองน้ำฝนที่ชายคา
รางน้ำ(n) gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Example: เรือนไทยดั้งเดิมเป็นเรือนไทยยกใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่ว นิยมทำหลังคาแฝดติดกัน และมีรางน้ำตรงกลางข้างบนสุดของหลังคา, Count Unit: ราง
คว้าน(v) core, See also: gut, eviscerate, disembowel, Syn. ควัก, แขวะ, Example: สัตวแพทย์กำลังคว้านไส้หมูให้ดูเป็นตัวอย่าง, Thai Definition: เอาสิ่งมีคมแหวะให้กว้าง, แหวะให้เป็นช่องเพื่อเอาส่วนข้างในออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็น[en] (n) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew  FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
คู[khū] (n) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal  FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[khūmeūang] (n) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter
คว้านไส้[khwān sai] (v, exp) EN: eviscerate ; disembowel ; gut  FR: éviscérer
คว้านท้อง[khwān thøng] (v, exp) EN: eviscerate ; disembowel ; gut  FR: éviscérer
ราง[rāng] (n) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout  FR: gouttière [f]
รางน้ำ[rāngnām] (n) EN: gutter  FR: gouttière [f] ; rigole [f]
ท่อ[thø] (n) EN: pipe ; conduit ; tube ; gutter ; drain ; hose  FR: tuyau [m] ; tube [m] ; conduite [f] ; conduit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUT G AH1 T
GUTS G AH1 T S
GUTT G AH1 T
GUTH G UW1 TH
GUTSY G AH1 T S IY1
GUTMAN G AH1 T M AH0 N
GUTTER G AH1 T ER0
GUTTED G AH1 T IH0 D
GUTFELD G AH1 T F EH2 L D
GUTLESS G AH1 T L EH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gut (v) gˈʌt (g uh1 t)
Guth (n) gˈuθ (g u1 th)
guts (v) gˈʌts (g uh1 t s)
gutsy (n) gˈʌtsiː (g uh1 t s ii)
gutted (v) gˈʌtɪd (g uh1 t i d)
gutter (v) gˈʌtər (g uh1 t @ r)
Guthrie (n) gˈʌθriː (g uh1 th r ii)
gutless (j) gˈʌtləs (g uh1 t l @ s)
gutters (v) gˈʌtəz (g uh1 t @ z)
gutting (v) gˈʌtɪŋ (g uh1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排水沟[pái shuǐ gōu, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ, / ] gutter, #41,807 [Add to Longdo]
古塔[Gǔ tǎ, ㄍㄨˇ ㄊㄚˇ, ] Guta district of Jinzhou city 錦州市|锦州市, Liaoning, #106,530 [Add to Longdo]
古塔区[Gǔ tǎ qū, ㄍㄨˇ ㄊㄚˇ ㄑㄩ, / ] Guta district of Jinzhou city 錦州市|锦州市, Liaoning, #143,188 [Add to Longdo]
古登堡[Gǔ dēng bǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, ] Gutenberg (name); Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), inventor in Europe of the printing press; Beno Gutenberg (1889-1960), German-born US seismologist, coinventor of the Richter magnitude scale, #519,517 [Add to Longdo]
喉擦音[hóu cā yīn, ㄏㄡˊ ㄘㄚ ㄧㄣ, ] guttural fricative [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
gut(adj, adv) |besser, am besten| ดี, เก่ง, See also: A. schlecht, schlimm
gut(adj, adv) |besser, best-| ดี เช่น Sie ist eine gute Chefin. เธอเป็นเจ้านายที่ดี, Konnten Sie gut schlafen? คุณนอนหลับสบายดีไหม, See also: A. schlecht
Gut(n) |das, pl. Güter| ทรัพย์สิน
Gut(n) |das, pl. Güter| สินค้า, Syn. Ware
gut ausgehen(phrase) ให้ผลออกมาดี
Gutachter(n) |der, pl. Gutachter| ผู้ประเมิน, ผู้ตัดสิน, กรรมการตัดสิน (ไม่ใช่ด้านกีฬา แต่เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ เช่น กรรมการผู้ตัดสินงานเรียงความ ฯลฯ), ผู้เชี่ยวชาญ
guteSee also: gut
Gute Fahrt!(phrase) ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
Gute Nacht!(phrase) ราตรีสวัสดิ์ อาจพูดสั้นๆว่า Nacht!
gutenSee also: gut

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Darm {m} | Därme {pl}gut | guts [Add to Longdo]
guter Fang [ugs.]lucky gain; scoop [Add to Longdo]
Gute Herstellungspraxis {f} (Qualitätssicherungsstandard) | GMP-Ausführung {f} | GMP-gerechtGood Manufacturing Practice (GMP) | according to GMP guidelines | according to GMP guidelines [Add to Longdo]
Gut {n}; Gutshof {m}; Rittergut {n} | Güter {pl}manor | manors [Add to Longdo]
Gutachten {n} | Gutachten eines Schätzersreport; expert report; experts' report | appraisal report [Add to Longdo]
Gutachten {n}advisory opinion [Add to Longdo]
Gutachten {n}survey [Add to Longdo]
Gutachten {n}; Expertise {f}expertise [Add to Longdo]
Gutachter {m}censor; reviewer [Add to Longdo]
Gutachterkommission {f} | Gutachterkommissionen {pl}advisory | advisories [Add to Longdo]
Gutenacht...goodnight [Add to Longdo]
Gutenachtkuss {m}goodnight kiss [Add to Longdo]
Gutartigkeit {f}good nature [Add to Longdo]
Guthaben {n}balance [Add to Longdo]
Guthaben {n}; Vermögen {n}assets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GUT[ジーユーティー, ji-yu-tei-] (n) (See ガット) grand unified theory; GUT [Add to Longdo]
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
ぐったり(P);ぐたり[guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
ぐっと[gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more [Add to Longdo]
ぐつぐつ[gutsugutsu] (n,adv) (on-mim) simmering; boiling gently [Add to Longdo]
ど根性[どこんじょう, dokonjou] (n) utter gutsiness [Add to Longdo]
もつ[motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs [Add to Longdo]
を巡って;を廻って;を回って[をめぐって, womegutte] (exp) in regard to; concerning (usu. of disputes) [Add to Longdo]
ウォッチドッグタイマ[uocchidoggutaima] (n) {comp} watchdog timer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW) [Add to Longdo]
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table [Add to Longdo]
ストリーミングテープ[すとりーみんぐてーぷ, sutori-mingute-pu] streaming tape [Add to Longdo]
ストリーミングテープ駆動機構[ストリーミングテープくどうきこう, sutori-mingute-pu kudoukikou] streaming tape drive, streamer [Add to Longdo]
タグ付き型[たぐつきがた, tagutsukigata] tagged type [Add to Longdo]
タグ付け[たぐつけ, tagutsuke] tagging [Add to Longdo]
リングターミナル[りんぐたーみなる, ringuta-minaru] ring terminal (connector) [Add to Longdo]
ルーチングテーブル[るーちんぐてーぶる, ru-chingute-buru] routing table [Add to Longdo]
ルーティングテーブル[るーていんぐてーぶる, ru-teingute-buru] routing table [Add to Longdo]
具体的対象[ぐたいてきたいしょう, gutaitekitaishou] concrete object [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仁術[じんじゅつ, jinjutsu] gute_Tat, Heilkunst [Add to Longdo]
[か, ka] GUT, SCHOEN [Add to Longdo]
佳作[かさく, kasaku] gutes_Stueck, gutes_Werk, ausgezeichnete_Arbeit [Add to Longdo]
具体的[ぐたいてき, gutaiteki] konkret [Add to Longdo]
具体策[ぐたいさく, gutaisaku] konkrete_Massnahme [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] gut_schneiden, zu_Ende_gehen [Add to Longdo]
厚意[こうい, koui] gute_Absicht, Guete, Freundlichkeit [Add to Longdo]
吉兆[きっちょう, kicchou] gutes_Vorzeichen [Add to Longdo]
吉報[きっぽう, kippou] gute_Nachricht, erfreuliche_Nachricht [Add to Longdo]
吉祥[きっしょう, kisshou] gutes_Omen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gut
   n 1: the part of the alimentary canal between the stomach and
      the anus [syn: {intestine}, {bowel}, {gut}]
   2: a narrow channel or strait
   3: a strong cord made from the intestines of sheep and used in
     surgery [syn: {catgut}, {gut}]
   v 1: empty completely; destroy the inside of; "Gut the building"
   2: remove the guts of; "gut the sheep"

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top