ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gunman

G AH1 N M AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gunman-, *gunman*
Possible hiragana form: ぐんまん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gunman(n) มือปืน, Syn. sniper, killer, gunner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gunman(กัน'เมิน) n. มือปืน,ช่างทำปืน.

English-Thai: Nontri Dictionary
gunman(n) มือปืน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือปืน(n) gunman, See also: gun-used killer, Syn. มือสังหาร, Example: เขาคือมือปืนที่มีชื่อเสียงไม่น้อยในบรรดาวงการนักฆ่ารับจ้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่รับจ้างยิงคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือปืน[meūpeūn] (n) EN: gunman ; gun-used killer  FR: tueur à gages [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUNMAN G AH1 N M AH0 N
GUNMAN'S G AH1 N M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gunman (n) gˈʌnmən (g uh1 n m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
枪手[qiāng shǒu, ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, / ] gunman; sharpshooter; sb who takes an exam for sb else; sb who produces a piece of work for sb else to pass off as their own, #13,901 [Add to Longdo]
火枪手[huǒ qiāng shǒu, ㄏㄨㄛˇ ㄑㄧㄤ ㄕㄡˇ, / ] gunman; musketeer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bewaffneter Räuber | bewaffnete Räubergunman | gunmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガンマン[ganman] (n) gunman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gunman
   n 1: a professional killer who uses a gun [syn: {gunman},
      {gunslinger}, {hired gun}, {gun}, {gun for hire},
      {triggerman}, {hit man}, {hitman}, {torpedo}, {shooter}]
   2: a person who shoots a gun (as regards their ability) [syn:
     {gunman}, {gun}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top