ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gunk

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gunk-, *gunk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gunk(n) สารสกปรกเหนียว, Syn. gunge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gunk(กังคฺ) adj. เหนียว,เป็นโคลน,เป็นเลน,เป็นเมือก

CMU English Pronouncing Dictionary
GUNKEL G AH1 NG K AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klebriges Zeug; schmieriges Zeuggunk [Am.]; gunge [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海軍基地[かいぐんきち, kaigunkichi] (n) naval base [Add to Longdo]
海軍工廠[かいぐんこうしょう, kaigunkoushou] (n) naval arsenal; naval shipyard [Add to Longdo]
空軍基地[くうぐんきち, kuugunkichi] (n) air (force) base [Add to Longdo]
群居[ぐんきょ, gunkyo] (n,vs) gregariousness [Add to Longdo]
軍歌[ぐんか, gunka] (n) war song [Add to Longdo]
軍拡[ぐんかく, gunkaku] (n) (abbr) (See 軍事拡大) military expansion; expansion of armaments; (P) [Add to Longdo]
軍拡競争[ぐんかくきょうそう, gunkakukyousou] (n) armaments race [Add to Longdo]
軍官憲[ぐんかんけん, gunkanken] (n) military authorities [Add to Longdo]
軍管区[ぐんかんく, gunkanku] (n) military district [Add to Longdo]
軍艦[ぐんかん, gunkan] (n) warship; battleship; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
軍国主義[ぐんこくしゅぎ, gunkokushugi] Militaerismus [Add to Longdo]
軍港[ぐんこう, gunkou] Kriegshafen [Add to Longdo]
軍艦[ぐんかん, gunkan] Kriegsschiff [Add to Longdo]
郡県[ぐんけん, gunken] Landkreise und Praefekturen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gunk
      n 1: any thick, viscous matter [syn: {sludge}, {slime}, {goo},
           {goop}, {gook}, {guck}, {gunk}, {muck}, {ooze}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top