ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guano

G W AA1 N OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guano-, *guano*
Possible hiragana form: ぐあの
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guano(n) ของเสียที่นกขับถ่ายออกมา (ใช้เป็นปุ๋ยให้พืชพันธุ์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guano(กวา 'โน) n. ปุ๋ยธรรมชาติที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยมูลจาก นกทะเล,ปุ๋ยที่ทำจากปลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guanoปุ๋ยขี้นก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guanosine Diphosphateกัวโนซีนไดฟอสเฟต [การแพทย์]
Guanosine Triphosphateกวาโนซีนไทรฟอสเฟท [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้นก[khīnok] (n) EN: guano  FR: guano [m]
มูล[mūn] (n) EN: excrement ; dung ; ferces ; guano ; droppings  FR: excrément [m] ; guano [f] ; chiure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUANO G W AA1 N OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guano (n) gwˈaːnou (g w aa1 n ou)
guanos (n) gwˈaːnouz (g w aa1 n ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸟粪[niǎo fèn, ㄋㄧㄠˇ ㄈㄣˋ, / ] guano; bird excrement, #83,776 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Guanotölpel {m} [ornith.]Peruvian Booby [Add to Longdo]
Guanoscharbe {f} [ornith.]Guanay Cormorant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イグアノドン[iguanodon] (n) iguanodon (lat [Add to Longdo]
グアノ[guano] (n) guano [Add to Longdo]
グアノシン[guanoshin] (n) guanosine [Add to Longdo]
グアノシン三燐酸[グアノシンさんりんさん, guanoshin sanrinsan] (n) guanosine triphosphate; GTP [Add to Longdo]
海鳥糞[かいちょうふん, kaichoufun] (n) (obsc) (See グアノ) guano [Add to Longdo]
鳥糞石[ちょうふんせき, choufunseki] (n) (obsc) (See グアノ) guano [Add to Longdo]
糞化石[ふんかせき, funkaseki] (n) (1) coprolite; (2) guano [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  guano
      n 1: the excrement of sea birds; used as fertilizer

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top