ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

governess

G AH1 V ER0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -governess-, *governess*, governes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
governess(n) พี่เลี้ยงเด็ก, See also: แม่นม
governess(n) นักปกครองหญิง (คำเก่า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
governessn. ผู้ปกครองที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
governess(n) หญิงสอนเด็กตามบ้าน,ผู้ปกครอง(ผู้หญิง)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พี่เลี้ยง[phīlīeng] (n) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone

CMU English Pronouncing Dictionary
GOVERNESS G AH1 V ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
governess (n) gˈʌvənɛs (g uh1 v @ n e s)
governesses (n) gˈʌvənɛsɪz (g uh1 v @ n e s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǔ, ㄇㄨˇ, ] governess, #3,278 [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, ] governess; old woman, #16,743 [Add to Longdo]
[bǎo, ㄅㄠˇ, ] governess; nurse, #414,380 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gouvernante {f}; Erzieherin {f} | Gouvernanten {pl}governess | governesses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  governess
      n 1: a woman entrusted with the care and supervision of a child
           (especially in a private home)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top