ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gotten

G AA1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gotten-, *gotten*
Possible hiragana form: ごってん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gotten(vi) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get
gotten(vt) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
begotten(บิกอท'เทิน) กริยาช่อง 3 ของ beget
forgotten(- เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forget
ill-gottenadj. ได้มาโดยวิธีที่เลวหรือร้าย,ได้มาโดยมิชอบ
misbegotten(มิสบิกอท'เทิน) adj. ไม่ถูกกฎหมาย,ไม่ดี, Syn. illicit

English-Thai: Nontri Dictionary
forgotten(vt pp ของ) forget

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gottenActually, I haven't gotten any letters yet.
gottenBill is 20 minutes late. He must have gotten lost somewhere.
gottenBy the look in your eyes, I sense that you have gotten your back up.
gottenFather has never gotten sick in his life.
gottenHave you gotten yourselves acquainted (with each other)?
gottenHe has not gotten in touch with me for a long time under the pretence of being busy.
gottenHe must have gotten over his cold.
gottenI'd still be spinning my wheels if I hadn't gotten that scholarship.
gottenI had hardly gotten into bed when the telephone began to ring.
gottenIt beats me how she could have gotten that secret information.
gottenI've never gotten on a plane yet.
gottenI wish he had gotten a hit in the bottom half of the seventh inning.

CMU English Pronouncing Dictionary
GOTTEN G AA1 T AH0 N
GOTTEN G AO1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gotten (v) gˈɒtən (g o1 t @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
なんたらかんたら[nantarakantara] (exp) something or other (often used in place of a word or phrase that has been forgotten) [Add to Longdo]
悪銭[あくせん, akusen] (n) ill-gotten money; bad coin [Add to Longdo]
悪銭身に付かず;悪銭身につかず[あくせんみにつかず, akusenminitsukazu] (exp) (id) Easy come, easy go; Lightly comes, lightly goes; Soon gotten soon spent [Add to Longdo]
苦しい時の神頼み[くるしいときのかみだのみ, kurushiitokinokamidanomi] (exp) danger past, God forgotten [Add to Longdo]
喉元過ぎれば熱さを忘れる[のどもとすぎればあつさをわすれる, nodomotosugirebaatsusawowasureru] (exp) (id) Danger past and God forgotten [Add to Longdo]
誠(P);実[まこと, makoto] (adv,n) (1) truth; reality; (2) sincerity; honesty; integrity; fidelity; (3) (arch) that's right (used when recalling forgotten information, suddenly changing the subject, etc.); (P) [Add to Longdo]
宝さかって入る時はさかって出る[たからさかっているときはさかってでる, takarasakatteirutokihasakattederu] (exp,v1) ill-gotten gains fade as fast as they were obtained [Add to Longdo]
亡八;忘八[ぼうはち, bouhachi] (n) (1) (See 八徳) customer at a brothel; john; someone who has forgotten the eight virtues; (2) brothel; owner of a brothel [Add to Longdo]
忘れられる[わすれられる, wasurerareru] (v1) to slip into obscurity; to be forgotten [Add to Longdo]
忘れ扇[わすれおうぎ, wasureougi] (n) discarded fan (in autumn); forgotten fan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  forget
  
  1. (got, gotten, getting) unutmak, hatırından çıkarmak, hatırlayamamak
  2. ihmal etmek. forget oneself diğerkâmlık etmek, kendini düşünmemek
  3. kendini unutmak, kendinden geçmek
  4. düşünceye dalmak. forget about a thing bir şeyi büsbütün unutmak. forgettable  unutulabilir.
  
  

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top