ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goodnight

G UH1 D N AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goodnight-, *goodnight*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goodnightShe kissed me on the cheek and said goodnight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราตรีสวัสดิ์(n) Goodnight, Example: เขากล่าวคำราตรีสวัสดิ์แล้วเดินจากไปอย่างไม่ไยดี, Thai Definition: คำที่กล่าวลากันในตอนกลางคืนก่อนนอน

CMU English Pronouncing Dictionary
GOODNIGHT G UH1 D N AY2 T
GOODNIGHTS G UH1 D N AY2 T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gutenachtkuss {m}goodnight kiss [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions