ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

goober

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goober-, *goober*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goober[N] ถั่วลิสง, See also: ถั่ว, Syn. peanut
goober-greese[SL] เนยถั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goober(กูเบอะ) n. ถั่วลิสง
goober pea(กูเบอะ) n. ถั่วลิสง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's called, Goober, the Forgotten Pile."กูเบอร์ กองที่ถูกลืม" Punchline (1988)
I brought goobers. Anybody want a goober? Get them while they're gooby!ฉันซื้อ Goobers มา มีใครจะกินมั้ย? เริ่มมาก็ปัญญาอ่อนแล้ว ชาแค่สำหรับสองที่? Interpretive Dance (2010)
I cannot believe you just said "cooties." You're such a goober.ไม่อยากเชื่อว่า เธอจะพูดอย่างนั้น Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
And I'm the clueless goober.และฉันก็เป็นยัยทึ่ม ไม่รู้เรื่องรู้ราว Over My Dead Body (2011)
That goober is literally trying to be my best friend.คนงี่เง่านั่นพยายามอย่างยิ่ง ที่จะมาเป็นเพื่อนสนิทหนู The Remains of the 'A' (2012)
Well, now that you mention it, I'm goober's date tonight.อืม ตอนนี้ลูกก็สนใจมันสักที\ คืนนี้ แม่จะเป็นคู่เดทของ\"คนงี่เง่า\" The Remains of the 'A' (2012)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goober
   n 1: pod of the peanut vine containing usually 2 nuts or seeds;
      `groundnut' and `monkey nut' are British terms [syn:
      {peanut}, {earthnut}, {goober}, {goober pea}, {groundnut},
      {monkey nut}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top