ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gong

G AO1 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gong-, *gong*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
恭喜[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] (vi) แสดงความยินดี
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, ] สวัสดีปีใหม่

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
功德[gòng dé, ㄍㄨㄥˋ ㄉㄜˊ, ] (n) บุญกุศล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gong(n) ฆ้อง, See also: กระดิ่งไฟฟ้า, Syn. bell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gong(กอง) n. ฆ้อง,ระฆังไฟฟ้า
dugong(ดู'กอง) n. ตัวพะยูน

English-Thai: Nontri Dictionary
gong(n) ฆ้อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gongฆ้อง [TU Subject Heading]
Gong musicดนตรีบรรเลงฆ้อง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Gonga(n) พระแม่คงคา, แม่น้ำคงคาในอินเดีย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gongThe room emptied when the gong for dinner sounded.
gongWhen she dumped me the shock of it was like a huge gong going off and scrambling all my thoughts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆ้อง(n) gong, See also: tam-tam, Example: กรมศิลปากรมีลูกศิษย์ทางฆ้องมากมาย, Count Unit: อัน, Thai Definition: เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง ทำด้วยโลหะผสมรูปร่างเป็นแผ่นวงกลมงองุ้มลงมารอบตัว มีปุ่มกลมตรงกลางเหมาะสำหรับตี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆ้อง[khøng] (n) EN: gong  FR: gong [m]
พะยูน[phayūn] (n) EN: Dugong ; sea-cow ; manatee  FR: dugong [m]
สูบลมเข้าไปในล้อรถ[sūp lom khao pai nai lø rot] (v, exp) EN: pump some air into a tyre  FR: gongler un pneu

CMU English Pronouncing Dictionary
GONG G AO1 NG
GONGS G AO1 NG Z
GONGORA G OW0 NG G AO1 R AH0
GONGAWARE G AA1 NG G AH0 W EH0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gong (v) gˈɒŋ (g o1 ng)
gongs (v) gˈɒŋz (g o1 ng z)
gonged (v) gˈɒŋd (g o1 ng d)
gonging (v) gˈɒŋɪŋ (g o1 ng i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工作[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] job; work; construction; task, #80 [Add to Longdo]
公司[gōng sī, ㄍㄨㄥ ㄙ, ] (business) company; company; firm; corporation; incorporated, #87 [Add to Longdo]
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] engineering; an engineering project; project; undertaking, #472 [Add to Longdo]
功能[gōng néng, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, ] function; capability, #522 [Add to Longdo]
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] common; general; to share; together; total; altogether, #656 [Add to Longdo]
共同[gòng tóng, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ, ] common; joint; jointly; together; collaborative, #739 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] just; honorable (designation); public; common, #801 [Add to Longdo]
工业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] industry, #869 [Add to Longdo]
公布[gōng bù, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ, / ] to announce; to make public; to publish, #995 [Add to Longdo]
公开[gōng kāi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ, / ] public, #1,219 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gong {m}gong [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かん;くわん[kan ; kuwan] (adv,adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong) [Add to Longdo]
ごんごん[gongon] (adv) (on-mim) bang; clang [Add to Longdo]
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus) [Add to Longdo]
ウォビゴン[uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs) [Add to Longdo]
オオセ属[オオセぞく, oose zoku] (n) Orectolobus (genus containing 9 species of wobbegong carpet sharks in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
カラクサオオセ[karakusaoose] (n) ornate wobbegong (Orectolobus ornatus, species of Western Pacific carpet shark) [Add to Longdo]
クモハダオオセ[kumohadaoose] (n) spotted wobbegong (Orectolobus maculatus, species of Australian carpet shark) [Add to Longdo]
ゴーン[go-n] (n) dong (of a bell or gong) [Add to Longdo]
ゴング[gongu] (n) gong; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gong
   n 1: a percussion instrument consisting of a metal plate that is
      struck with a softheaded drumstick [syn: {gong}, {tam-tam}]
   2: a percussion instrument consisting of a set of tuned bells
     that are struck with a hammer; used as an orchestral
     instrument [syn: {chime}, {bell}, {gong}]
   v 1: sound a gong

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gong
 
 1. gong, tokmakla vurulunca ses çıkaran yassı bir madeni alet.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top