ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glade

G L EY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glade-, *glade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glade(n) บริเวณที่โล่งในป่า, See also: ทุ่งโล่ง, Syn. dell, meadow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glade(เกลด) n. ที่โล่งในป่า
bangladesh(แบงละเดช') n. ประเทศบังคลาเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
glade(n) ที่โล่งในป่า,บึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gladeแอ่งราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gladeIf you will help us, we will be very glade.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังกลาเทศ[Bangkalāthēt] (n, prop) EN: Bangladesh  FR: Bangladesh
ชาวบังกลาเทศ[Chāo Bangkalāthēt] EN: Bangladeshi
ประเทศบังกลาเทศ[Prathēt Bangkalāthēt] (n, prop) EN: Bangladesh   FR: Bangladesh
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ[Sāthāranarat Prachāchon Bangkalāthēt] (n, prop) EN: People's Republic of Bangladesh

CMU English Pronouncing Dictionary
GLADE G L EY1 D
GLADES G L EY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glade (n) glˈɛɪd (g l ei1 d)
glades (n) glˈɛɪdz (g l ei1 d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtung {f}; Waldwiese {f} | Lichtungen {pl}; Waldwiesen {pl}glade | glades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キイロオオトカゲ[kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh) [Add to Longdo]
バングラデシュ[banguradeshu] (n) Bangladesh [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  glade
      n 1: a tract of land with few or no trees in the middle of a
           wooded area [syn: {clearing}, {glade}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top