ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gite

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gite-, *gite*
Possible hiragana form: ぎて
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
augite(ออ'ไจทฺ) n. แร่ซิลิเกทที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแคลเซียม,แมกนีเซี่ยม,เหล็ก,อะลูมินัม. -augitic adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gitelman syndromeกลุ่มอาการจิเทลแมน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
โบก[bōk] (v) EN: flourish ; wave ; flutter ; flap  FR: brandir ; flotter ; claquer au vent ; agiter ; balancer
โบกธง[bōk thong] (v, exp) EN: wave a flag  FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
บอน[bøn] (x) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy  FR: agité ; remuant
ดิ้น[din] (v) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about  FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
ขม้ำ[khamam] (v) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up  FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[khameūap] (v) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf  FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
เขย่า[khayao] (v) EN: shake ; rock ; wave  FR: agiter ; secouer ; ballotter
เคลื่อน[khleūoen] (v) EN: move ; shift ; drift ; displace ; progress  FR: déplacer ; se déplacer ; circuler ; mouvoir ; se mouvoir ; bouger ; animer ; s'animer ; s'agiter
ใคร่ครวญ[khraikhrūan] (v) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove  FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクロジャイト[ekurojaito] (n) eclogite [Add to Longdo]
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection [Add to Longdo]
フランジ継手;フランジ継ぎ手[フランジつぎて, furanji tsugite] (n) flange fitting [Add to Longdo]
マルクス主義的美学[マルクスしゅぎてきびがく, marukusu shugitekibigaku] (n) Marxist aesthetics [Add to Longdo]
モントリオール議定書[モントリオールぎていしょ, montorio-ru giteisho] (n) Montreal Protocol [Add to Longdo]
一義的[いちぎてき, ichigiteki] (adj-na,n) unequivocable; unambiguous; unmistakable [Add to Longdo]
右手[みぎて, migite] (n) right hand; (P) [Add to Longdo]
右手の法則[みぎてのほうそく, migitenohousoku] (n) (See フレミングの法則) (Fleming's) right-hand rule [Add to Longdo]
右手座標系[みぎてざひょうけい, migitezahyoukei] (n) {comp} right-handed coordinate system [Add to Longdo]
泳ぎ手[およぎて, oyogite] (n) swimmer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
儀典長[ぎてんちょう, gitenchou] Protokollchef [Add to Longdo]
義弟[ぎてい, gitei] Schwager [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top