ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ginseng

JH IH1 N S EH2 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ginseng-, *ginseng*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ginseng(n) ต้นโสม, See also: โสม
ginseng(n) โสม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ginseng(จิน'เซง) n. โสม, Syn. genseng

English-Thai: Nontri Dictionary
ginseng(n) โสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ginsengโสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ginsengโสม [TU Subject Heading]
Ginsengโสม [การแพทย์]
Ginseng C.A. Mey, Panaxโสมคน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel like eating ginseng chickenฉันรู้สึกเหมือนอยากกินไก่อบโสม Episode #1.3 (2006)
Wanna come in? I was just having a Ginseng Cooler.เข้ามาก่อนไหม มีน้ำโสมเย็นๆนะ Juno (2007)
It's a ginseng protein shake.มันคือโปรตีนปั่นจากโสม Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
You'll thank me for that ginseng shake in the morning.นายจะต้องขอบใจฉัน เรื่องน้ำโสมเมื่อเช้านี้ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
Where did I put my red ginseng drink?ฉันไปวางน้ำโสมแดงที่ไหนนะ ? Finding Mr. Destiny (2010)
You should feed some ginseng to your son.ต้องบำรุงลูกด้วยโสมบ้างนะ Episode #1.8 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โสม[sōm] (n) EN: ginseng  FR: ginseng [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GINSENG JH IH1 N S EH2 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ginseng (n) ʤˈɪnsɛŋ (jh i1 n s e ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēn, ㄕㄣ, / ] ginseng, #3,338 [Add to Longdo]
人参[rén shēn, ㄖㄣˊ ㄕㄣ, / ] ginseng, #11,664 [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] ginseng, #671,283 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ginseng {m} [bot.]ginseng [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ人参[アメリカにんじん, amerika ninjin] (n) American ginseng (Panax quinquefolius) [Add to Longdo]
ウコギ科[ウコギか, ukogi ka] (n) Araliaceae (plant family); aralia or ginseng [Add to Longdo]
ジンセン[jinsen] (n) (See 朝鮮人参) Asian ginseng (Panax ginseng) (chi [Add to Longdo]
御種人参[おたねにんじん;オタネニンジン, otaneninjin ; otaneninjin] (n) (uk) Asian ginseng (Panax ginseng) [Add to Longdo]
高麗人参[こうらいにんじん, kouraininjin] (n) Asian ginseng (Panax ginseng) [Add to Longdo]
三七人参[さんしちにんじん, sanshichininjin] (n) notoginseng (Panax pseudoginseng) [Add to Longdo]
人参[にんじん, ninjin] (n) (1) carrot; (2) (See 朝鮮人参) Asian ginseng (Panax ginseng); (P) [Add to Longdo]
人参エキス[にんじんエキス, ninjin ekisu] (n) extract of ginseng [Add to Longdo]
竹節人参[ちくせつにんじん, chikusetsuninjin] (n) (obsc) (See 栃葉人参) Japanese ginseng (Panax japonicus) [Add to Longdo]
朝鮮人参[ちょうせんにんじん, chousenninjin] (n) Asian ginseng (Panax ginseng) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ginseng
   n 1: aromatic root of ginseng plants
   2: Chinese herb with palmately compound leaves and small
     greenish flowers and forked aromatic roots believed to have
     medicinal powers [syn: {ginseng}, {nin-sin}, {Panax ginseng},
     {Panax schinseng}, {Panax pseudoginseng}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top