ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

getup

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -getup-, *getup*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
getup(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Great. Getup here.ที่ดี ได้รับที่นี่ A Haunted House 2 (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚らわしい身形[けがらわしいみなり, kegarawashiiminari] (n) dirty getup (appearance) [Add to Longdo]
身形[みなり, minari] (n) dress; outfit; getup; appearance [Add to Longdo]
身支度;身仕度;身じたく[みじたく, mijitaku] (n) (1) dress; outfit; getup; (vs) (2) to dress oneself; to outfit oneself [Add to Longdo]
風采[ふうさい, fuusai] (n) appearance; air; mien; getup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 getup
   n 1: a set of clothing (with accessories); "his getup was
      exceedingly elegant" [syn: {outfit}, {getup}, {rig},
      {turnout}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top