ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

germane

JH ER0 M EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -germane-, *germane*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
germane(adj) ซึ่งเกี่ยวข้องกัน, See also: ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน, ที่สัมพันธ์กัน, Syn. appropriate, relevant, Ant. irrelevant
germanely(adv) โดยเกี่ยวข้องกัน, See also: โดยเกี่ยวเนื่องกัน, อย่างสัมพันธ์กัน
germaneness(n) ความเกี่ยวข้องกัน, See also: ความเกี่ยวดองกัน, ความสัมพันธ์กัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Germaneเจอร์เมน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is germane to our predicament.นี่มันเกี่ยวกับพวกเรานะ The House Bunny (2008)
Mister Grayson's new technology is germane to the subject at hand.เทคโนโลยีใหม่ของคุณเกรย์สัน เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรากำลังพูดถึง The Blood Is the Life (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกประเด็น[nøk praden] (adj) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial  FR: pas pertinent

CMU English Pronouncing Dictionary
GERMANE JH ER0 M EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
germane (j) ʤˈəmˈɛɪn (jh @1 m ei1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Germane {m}; Teutone {m}Teuton [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲルマン[geruman] (n) germane (ger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  germane
      adj 1: relevant and appropriate; "he asks questions that are
             germane and central to the issue"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top