ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geocentric

JH IY2 OW0 S EH1 N T R IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geocentric-, *geocentric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geocentric(adj) ซึ่งวัดจากจุดศูนย์กลางของโลก, See also: ซึ่งมีโลกเป็นจุดศูนย์กลาง, Syn. geocentrical
geocentrically(adv) ซึ่งวัดจากจุดศูนย์กลางของโลก, See also: ซึ่งมีโลกเป็นจุดศูนย์กลาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geocentricadj. เกี่ยวกับศูนย์กลางพื้นโลก

CMU English Pronouncing Dictionary
GEOCENTRIC JH IY2 OW0 S EH1 N T R IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geocentric (j) ʤˌiːousˈɛntrɪk (jh ii2 ou s e1 n t r i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地心说[dì xīn shuō, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄛ, / ] geocentric theory, #139,145 [Add to Longdo]
浑天说[hún tiān shuō, ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄕㄨㄛ, / ] geocentric theory in ancient Chinese astronomy, #179,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
地心天頂[ちしんてんちょう, chishintenchou] (n) geocentric zenith [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  geocentric
      adj 1: having the earth as the center [ant: {heliocentric}]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top