ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genuflects

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genuflects-, *genuflects*, genuflect
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genuflects (v) ʤˈɛnjuflɛkts (jh e1 n y u f l e k t s)
genuflect (v) ʤˈɛnjuflɛkt (jh e1 n y u f l e k t)
genuflected (v) ʤˈɛnjuflɛktɪd (jh e1 n y u f l e k t i d)
genuflecting (v) ʤˈɛnjuflɛktɪŋ (jh e1 n y u f l e k t i ng)
genuflection (n) ʤˌɛnjuflˈɛkʃən (jh e2 n y u f l e1 k sh @ n)
genuflections (n) ʤˌɛnjuflˈɛkʃənz (jh e2 n y u f l e1 k sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genuflect(vi) คุกเข่าหรือโค้งทำความเคารพ, Syn. bow, kneel

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Genuflect, show some respect, Down on one kneeโค้งเคารพ แสดงความเคารพ คุกเข่าลงไป Aladdin (1992)
All that standing and kneeling and genuflecting--ต้องยืน, คุกเข่า, โค้งคำนับ Sunday (2008)
I hope our genuflection to the greatฉันหวังว่าการเทศน์ Grilled Cheesus (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kniebeugung {f}; Kniefall {m} | Kniebeugungen {pl}genuflection; genuflexion [Br.] | genuflections; genuflexions [Br.] [Add to Longdo]
knien | knieend | kniet | knieteto genuflect | genuflecting | genuflects | genuflected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
片膝を突く;片膝をつく[かたひざをつく, katahizawotsuku] (exp,v5k) (See 突く・つく・3) to kneel down on one knee; to genuflect [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top