ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genii

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genii-, *genii*
Possible hiragana form: げにい
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genii[N] ภูตในนิทานโรมัน (คำนามพหูพจน์ของ genius), Syn. genies

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genii(จี'นิไอ) n. พหูพจน์ของ genius

English-Thai: Nontri Dictionary
genii(n) pl ของ genius

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูติผีปีศาจ[N] ghost, See also: genii, evil, spirit, demon, Syn. ภูติผี, ปีศาจ, ผี, ผีสาง, ภูติ, Ant. เทวดา, นางฟ้า, เทพ, เทพี, รุกขเทวดา, Example: คนสมัยโบราณ เชื่อว่าโรคทั้งหลายเกิดจากวิญญาณของภูติผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ ให้คุณหรือโทษได้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genii    (n) ʤˈiːnɪaɪ (jh ii1 n i ai)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top