ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genies

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genies-, *genies*, genie , geny
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, genies don't actually go inside this, right?รู้ใช่ไหมว่าจีนี่ไม่ได้เข้าไปจริงๆ Midnight Lamp (2012)
This book contains all the world's wisdom about genies.หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยภูมิปัญญาจากทั่วโลก เกี่ยวกับยักษ์จีนี่ The Serpent (2013)
Genies?จีนี่เหรอ The Serpent (2013)
Inside these pages is a spell that only the power of the three genies will allow us to cast.มีคาถาต่างๆอยู่ในแต่ละหน้า มีเพียงยักษ์จีนี่สานตนเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้ร่ายมนต์เหล่านี้ The Serpent (2013)
If you are so interested in genies, then you know you can't kill me.หากเจ้าสนใจในยักษ์จีนี่นัก งั้นเจ้าก็รู้สิว่าฆ่าข้าไม่ได้ The Serpent (2013)
It's a story, created long ago by genies, to make people believe that you did not need to seek out a bottle in order to someday have what you desire.เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเมื่อนานมาแล้วโดยยักษ์จีนี่ เพื่อให้ผู้คนเชื่อว่า ไม่จำเป็นที่ต้องเที่ยวหาขวด The Serpent (2013)
Now her genies were out the bottle, Donna wanted quick, easy money andตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มต้นแล้ว ดอนนาอยากได้เงินเร็ว ๆ ง่าย ๆ Close Encounters (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits (by a sacrifice or offerings of food) ; worship   FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genies    (n) ʤˈiːnɪz (jh ii1 n i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geniesel {n}drizzling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
享受[きょうじゅ, kyouju] geniessen, haben, bekommen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top