ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genes

JH IY1 N Z   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genes-, *genes*, gene
English-Thai: Longdo Dictionary
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genesis[N] แหล่งกำเนิด, See also: ต้นกำเนิด, การให้กำเนิด, Syn. origin, birth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genesis(เจน'นิซิส) n. แหล่งกำเนิด,การให้กำเนิด,การเริ่ม,สมุฏฐาน -pl. geneses
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
autogenesis(ออโทเจน'นิซิส) n. การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ, ความเชื่อที่ว่าสิ่งชีวิตเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. -autogenetic adj. (abiogenesis)
biogenesisn. การสร้างสิ่งมีชีวิตจากสิ่งมีชีวิตอื่น, See also: biogenetic,biogenous adj., Syn. biogeny
cariogenesisn. การเกิดโรคฟันผุ
catagenesis(-เจ็น'นิซิส) n. การถอยหลังหรือinvolution
gametogenesisn. การเกิดและเจริญของเซลล์เพศ, See also: gametogenic,gametogenous adj,
gamogenesisการผสมพันธุ์ทางเพศ, See also: gamogenetic,gamogenetical adj.
oogenesis(โอ'อะดจนนิซิส) n. การกำเนิดและการเจริญเติบโตของไข่, See also: oogenetic,oogenetic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
genesis(n) แหล่งกำเนิด,การเกิด,การสร้าง
largeness(n) ความใหญ่โต,ความกว้างใหญ่,ความมหึมา
savageness(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genesisกำเนิด, การทำให้เกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genesยีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Genesยีน [TU Subject Heading]
Genesยีน, พันธุกรรม; [การแพทย์]
Genes, Bacterialยีนของแบคทีเรีย [การแพทย์]
Genes, Codominantยีนที่มีลักษณะเด่นเสมอกัน [การแพทย์]
Genes, Dominantยีนเด่น, [การแพทย์]
Genes, Holandricโฮแลนดริคยีน [การแพทย์]
Genes, Hybridยีนลูกผสม [การแพทย์]
Genes, Immune Responseยีนที่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, [การแพทย์]
Genes, Incomplete Penetration ofยีนไม่จำเป็นต้องแสดงออกเสมอไปเมื่อแรกเกิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because of genes, I guess.สืบเนื่องจากสายพันธ์ ฉันเดานะ Akira (1988)
And even before that, maybe there were genes in the water and air.และก่อนหน้าพวกนั้นอาจจะมี สายพันธ์ในน้ำและอากาศ Akira (1988)
And life, when organized into species, relies upon genes to be its memory system.และชีวิต, เมื่อถูกจัดแบ่งเป็นแต่ละสปีชี่ซ์, ก็จะมียีนเป็นเสมือนหน่วยความจำของมัน Ghost in the Shell (1995)
Only genes remain.เหลืออยู่แค่ยีนส์. Ghost in the Shell (1995)
It's in your genes, Kent.มันอยู่ในสายเลือดของนายนะ, เค้นท์ Hothead (2001)
It's in the genes.ก็แค่อยู่ในสายเลือดน่ะ Hothead (2001)
You know we've got the same genes we're more or less the same but our nature the nature of humans allows all kinds of behaviour.เรามียีนเหมือน ๆ กัน เราเหมือนกันไม่มากก็น้อย แต่ธรรมชาติมนุษย์ The Corporation (2003)
The treasure are the individual genes that make up the blueprint of the human race.ที่ประกอบขึ้นเป็นพิมพ์เขียวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ทุกครั้งที่แยกรหัสพันธุกรรมออกมาได้ตัวหนึ่ง The Corporation (2003)
If this goes unchallenged in the world community within less than 10 years a handful of global companies will own directly or through license the actual genes that make up the evolution of our species.ถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ในชุมชนโลก ภายในไม่ถึง 10 ปี บรรษัทข้ามชาติหยิบมือหนึ่งจะเป็นเจ้าของ The Corporation (2003)
Truly amazing but then again, it's in the genes.- เยี่ยมจริงๆ - แต่ก็นะ มันอยู่ในสายเลือด Raise Your Voice (2004)
Yes, the Quayle genes.- ใช่ มาทางสายเควลี่ The Constant Gardener (2005)
Sorry about the blubbing. It's those bloody Latin genes, you know.โทษที่ที่ปล่อยโฮ มันอยู่ในสายเลือดละตินแล้วล่ะ The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
genesAll of these abilities are passed on to us by genetic transmission; we receive them by way of the genes that we inherit from our parents.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจนัว [TM] (jēnūa) EN: Genoa   FR: Gênes
คนพื้นเมืองเดิม[n. exp.] (khon pheūnmeūang doēm) FR: aborigènes [mpl]
ความกว้างใหญ่[n. exp.] (khwām kwāng yai) EN: largeness   
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maichøpmāphākøn) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity   
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laēng kamnoēt) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace   FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
เภท[n.] (phēt) EN: variation ; strangeness ; oddity ; singularity ; queerness ; difference   FR: singularité [f] ; bizarrerie [f] ; étrangeté [f]
ซามพ์โดเรีย[TM] (Sāmdōrīa) EN: Sampdoria   FR: Sampdoria [f] ; Sampdoria Gênes [f] ; UC Sampdoria [f]
สาธารณรัฐเจนัว [n. prop.] (Sāthāranarat Jēnūa) EN: Republic of Genoa   FR: République de Gênes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENES    JH IY1 N Z
GENESCO    JH EH0 N EH1 S K OW0
GENESEE    JH EH1 N AH0 S IY2
GENESIS    JH EH1 N AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genes    (n) ʤˈiːnz (jh ii1 n z)
genesis    (n) ʤˈɛnəsɪs (jh e1 n @ s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创世纪[Chuàng shì jì, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] Genesis; the first book of Moses, #53,116 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genese {f}genesis [Add to Longdo]
Genesende {m,f}; Genesenderconvalescent [Add to Longdo]
Genesung {f}; Besserung {f} | Genesungen {pl}recovery | recoveries [Add to Longdo]
Genesungsheim {n}convalescent home [Add to Longdo]
genesen; gesunden | genesend; gesundend | genesen; gesundet | er/sie genest; er/sie gesundet | ich/er/sie genas; ich/er/sie gesundeteto convalesce | convalescing | convalesced | he/she convalesces | I/he/she convalesced [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレンジネス[, sutorenjinesu] (n) strangeness (in nuclear physics) [Add to Longdo]
リステリア菌[リステリアきん, risuteria kin] (n) Listeria monocytogenes [Add to Longdo]
怪異[かいい, kaii] (adj-na,n) strangeness [Add to Longdo]
奇妙さ[きみょうさ, kimyousa] (n) (See ストレンジネス) strangeness [Add to Longdo]
起こり;起り;起(io)[おこり, okori] (n) source; origin; cause; beginning; genesis [Add to Longdo]
共生(P);共棲[きょうせい(P);ともいき(共生), kyousei (P); tomoiki ( kyousei )] (n,vs,adj-no) symbiosis; paragenesis; union; (P) [Add to Longdo]
系統発生[けいとうはっせい, keitouhassei] (n,adj-no) phylogeny; phylogenesis [Add to Longdo]
血管形成[けっかんけいせい, kekkankeisei] (n) angiogenesis [Add to Longdo]
見ず知らず[みずしらず, mizushirazu] (adj-no) (1) strange; unfamiliar; unknown; new; (n) (2) unfamiliarity; strangeness; stranger; (P) [Add to Longdo]
個体発生[こたいはっせい, kotaihassei] (n,adj-no) ontogeny; ontogenesis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
平癒[へいゆ, heiyu] Genesung, Wiederherstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top