ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gelding

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelding-, *gelding*, geld
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gelding(เจล'ดิง) n. ม้าตัวผู้ถูกตอน,ขันที

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gelding (v) gˈɛldɪŋ (g e1 l d i ng)
geldings (n) gˈɛldɪŋz (g e1 l d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wallach {m} | Wallache {pl}gelding | geldings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gelding
      n 1: castrated male horse

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top