ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gelded

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelded-, *gelded*, geld, gelde
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gelded (v) gˈɛldɪd (g e1 l d i d)
geld (v) gˈɛld (g e1 l d)
gelds (v) gˈɛldz (g e1 l d z)
gelding (v) gˈɛldɪŋ (g e1 l d i ng)
geldings (n) gˈɛldɪŋz (g e1 l d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fén, ㄈㄣˊ, ] gelded pig [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] a ram, esp. gelded; to castrate; deer's skin; Jie people, originally a branch of the Tokhara 月支; also general term for non-Han people, #6,675 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, / ] to geld, #112,981 [Add to Longdo]
海尔德兰[hǎi ěr dé lán, ㄏㄞˇ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Gelderland [Add to Longdo]

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Geldautomat {m}; Bankomat {m}(n, phrase, name) เช็คยอดเงิน ถอนเงินออก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geld(vt) ตอนสัตว์, See also: ตัดลูกอัณฑะออก, Syn. castrate, sterilize, desex
geld(vt) ลดกำลัง, See also: ทำให้อ่อนลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geld(เจลดฺ) vt. ตอน (สัตว์) ,ตัวอวัยวะสืบพันธุ์ออก,ภาษีที่ดินที่จ่ายกับกษัตริย์., See also: gelder n.
gelding(เจล'ดิง) n. ม้าตัวผู้ถูกตอน,ขันที
old-fangeld(โอลด'แฟงเกิลดฺ) adj. โบราณ,ล้าสมัย

CMU English Pronouncing Dictionary
GELDER G EH1 L D ER0
VANGELDER V EY1 NG G IH0 L D ER0
GELDERMANN G EH1 L D ER0 M AH0 N
SILBERGELD S IH1 L B ER0 G EH2 L D

German-Thai: Longdo Dictionary
Geld(n) |das| เงิน
Kleingeld(n) |das| เหรียญเงิน, See also: Münze
Urlaubsgeld(n) |das| เงินสำหรับพักร้อนที่ได้จากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน
Geldautomat(n) |der, pl. Geldautomaten| ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ หรือตู้เอทีเอ็ม (ATM: automatic teller machine)
Schmiergeld(n, slang) |das, nur Sg.| เงินสินบน, เงินว่าจ้างให้ทำในสิ่งไม่ควร
Geldschein(n) |der, pl. Geldscheiner| ธนบัตรเงิน, See also: A. Münze, Syn. Banknote
geliehenes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินกู้ยืม
gespartes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินสะสม, เงินออมทรัพย์
Geldmarkt|der, pl. Geldmärkte| ตลาดการเงิน
Bußgeld(n) |das, nur Sg.| เงินค่าปรับ, เงินชดใช้ค่าเสียหาย
Kopfgeld(n) |das, nur Sg.| เงินรางวัลนำจับ, เงินรางวัล
Geldwäsche(n) |die, pl. Geldwäschen| การฟอกเงิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agio {m}; Aufgeld {n}; Aufpreis {m}agio [Add to Longdo]
Anderkonto {n}; Treuhandkonto {n} [fin.] | Geld auf ein Anderkonto legenescrow account; escrow deposit | to put money in escrow [Add to Longdo]
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosengeld {n} | Arbeitslosengeld beziehen | Arbeitslosenunterstützungen {pl}dole [Br.] | to be on the dole [Br.] | doles [Add to Longdo]
Arbeitslosenunterstützung {f}; Arbeitslosentgeld {n} | Arbeitslosenunterstützungen {pl}unemployment benefit | unemployment benefits [Add to Longdo]
Banknoten {pl}; Papiergeld {n}banknotes [Add to Longdo]
Bargeld {n} | Bargeld einnehmencash | to take in cash [Add to Longdo]
Bargeld {n}hardcash [Add to Longdo]
Bargeldumstellung {f}conversion of notes and coins [Add to Longdo]
Bestechung {f}; Bestechungsgeld {n} | Bestechungen {pl}; Bestechungsgelder {pl}bribe | bribes [Add to Longdo]
Bestechungsgeld {n}; Schmiergeld {n}pay-off; payoff [Add to Longdo]
Blüte {f} (Falschgeld)dud [Add to Longdo]
Bußgeldbescheid {m}official demand for payment of a fine [Add to Longdo]
Bußgeld {n} | sofort fälliges Bußgeldfine | spot fine [Add to Longdo]
Eintrittsgeld {n} | Eintrittsgelder {pl} | Eintritt freientrance fee | entrance fees | entrance free [Add to Longdo]
Fahrgeld {n}; Fahrpreis {n}; Fahrtkosten {pl} | Fahrgelder {pl}; Fahrpreise {pl}fare | fares [Add to Longdo]
Fahrgeld {n} | Fahrgelder {pl}carfare | carfares [Add to Longdo]
Falschgeld {n}counterfeit money [Add to Longdo]
Fersengeld {n} | Fersengelder {pl}turn tail | turn tails [Add to Longdo]
Festgeld {n}term money [Add to Longdo]
Festgeldkonto {n}fixed-term deposit account [Add to Longdo]
Fördergeld {n}; Unterstützung {f}aid money [Add to Longdo]
Fördergelder {pl}incentives [Add to Longdo]
Fuhrgeld {n}; Rollgeld {n}cartage [Add to Longdo]
Geldwäsche {f}money laundering [Add to Longdo]
Geld {n} | Geld auf der Bank haben | Geld aufbringen | Geld ausgeben | Geld ausleihen | Geld sparen | Geld verdienen | Geld wie Heu | Geld wie Heu haben | kein Geld bei sich haben | Geld bringen (für ein Projekt)money | to keep money in the bank | to raise money | to spend money | to make advances to | to save money | to make money | pots of money | to have money to burn | to have no money on oneself | to be a moneymaker (for a project) [Add to Longdo]
eine Menge Geld machen [ugs.]to make a mint (of money) [coll.] [Add to Longdo]
Geld...; Währungs...monetary [Add to Longdo]
Geldabwertung {f}currency depreciation [Add to Longdo]
Geldangelegenheit {f} | Geldangelegenheiten {pl}financial matter | financial matters [Add to Longdo]
Geldanlage {f}investment of money (capital) [Add to Longdo]
Geldanweisung {f}; Geldsendung {f}; Geldüberweisung {f}remittance [Add to Longdo]
Geldaufwertung {f}currency appreciation [Add to Longdo]
Geldausgabeautomat {m}automatic cash dispenser [Add to Longdo]
Geldausgabeautomat {m}; Geldautomat {m}cash dispenser [Add to Longdo]
Geldausgleich {m}; geldliche Abfindung {f}money compensation [Add to Longdo]
Geldautomat {m}autoteller; automated teller machine [Add to Longdo]
Geldbeutel {m}; Geldbörse {f}purse [Add to Longdo]
Geldbeschaffung {f} | Aktion {f} zur Geldbeschaffungfundraising | fundraising campaign [Add to Longdo]
Geldbetrag {m}amount (of money); sum [Add to Longdo]
Geldbrief {m}money order [Add to Longdo]
Geldbuße {f}; Bußgeld {n}fine [Add to Longdo]
Gelder {m}moneys [Add to Longdo]
Geldforderung {f} | Geldforderungen {pl}outstanding debt | oustanding debts [Add to Longdo]
Geldgeber {m}; Geldgeberin {f}; Gönner {m}; Gönnerin {f}backer [Add to Longdo]
Geldgeber {m} | Geldgeber {pl}investor | investors [Add to Longdo]
Geldgeschäft {n}money transaction [Add to Longdo]
Geldgeschenk {n}; Schenkung {f}donation [Add to Longdo]
Geldgier {f}avarice; greed for money [Add to Longdo]
Geldheirat {f}money match [Add to Longdo]
Geldklemme {f}financial difficulties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
両替[りょうがえ, ryougae] Geldwechsel [Add to Longdo]
予備費[よびひ, yobihi] Geldreserve, Reservefonds [Add to Longdo]
利殖[りしょく, rishoku] (Geld) Gewinn_durch_Kapitalzuwachs [Add to Longdo]
募金[ぼきん, bokin] Geldsammlung [Add to Longdo]
即金[そっきん, sokkin] Bargeld, Barzahlung [Add to Longdo]
[りん, rin] (alte Geldeinheit, 0.001 Yen;, Laengenmass, ca. 0,3 mm) [Add to Longdo]
口止め料[くちどめりょう, kuchidomeryou] Schweigegeld [Add to Longdo]
大枚[たいまい, taimai] eine_grosse_Geldsumme [Add to Longdo]
大金[たいきん, taikin] viel_Geld [Add to Longdo]
小遣い[こづかい, kodukai] Taschengeld [Add to Longdo]
小遣い銭[こづかいせん, kodukaisen] Taschengeld [Add to Longdo]
小銭[こぜに, kozeni] Kleingeld [Add to Longdo]
[へい, hei] SHINTO-OPFER, GELD [Add to Longdo]
幣制[へいせい, heisei] Geldsystem, Muenzsystem [Add to Longdo]
悪銭[あくせん, akusen] unredlich_erworbenes_Geld [Add to Longdo]
慰謝料[いしゃりょう, isharyou] Schmerzensgeld [Add to Longdo]
投資[とうし, toushi] Geldanlage, Kapitalanlage, Investition [Add to Longdo]
拐帯[かいたい, kaitai] mit_unterschlagenden_Geldern, verschwinden [Add to Longdo]
月謝[げっしゃ, gessha] monatliches_Schulgeld, monatliche_Unterichtsgebuehr [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] PAPIERGELD, ZETTEL [Add to Longdo]
為替[かわせ, kawase] Geldanweisung, Wechsel [Add to Longdo]
献金[けんきん, kenkin] Geldspende [Add to Longdo]
現金[げんきん, genkin] Bargeld [Add to Longdo]
硬貨[こうか, kouka] Hartgeld, Muenze [Add to Longdo]
紙幣[しへい, shihei] Papiergeld [Add to Longdo]
罰金[ばっきん, bakkin] Strafgeld, Bussgeld, Geldstrafe [Add to Longdo]
[ざい, zai] GELD, WOHLSTAND, BESITZ [Add to Longdo]
財源[ざいげん, zaigen] Einnahmequelle, Geldquelle [Add to Longdo]
[か, ka] GUETER, GELD [Add to Longdo]
貨幣[かへい, kahei] -Muenze, -Geld [Add to Longdo]
貨幣価値[かへいかち, kaheikachi] Geldwert [Add to Longdo]
貯蓄[ちょちく, chochiku] das_Sparen, Spargeld, Ersparnisse [Add to Longdo]
貯金[ちょきん, chokin] Spargeld, Ersparnisse [Add to Longdo]
費やす[ついやす, tsuiyasu] (Geld) ausgeben [Add to Longdo]
賄賂[わいろ, wairo] Bestechung, Bestechungsgeld [Add to Longdo]
[し, shi] HILFSMITTEL, GELDMITTEL [Add to Longdo]
賞金[しょうきん, shoukin] Geldpreis [Add to Longdo]
送金[そうきん, soukin] Geldsendung, Ueberweisung [Add to Longdo]
[きん, kin] -Geld [Add to Longdo]
[きん, kin] Gold, Metall, Geld [Add to Longdo]
金儲け[かねもうけ, kanemouke] Gelderwerb [Add to Longdo]
金入れ[かねいれ, kaneire] Geldbeutel, Geldkasten [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] Geldschrank, Kasse [Add to Longdo]
金融[きんゆう, kinyuu] Finanz-,, Geld-,, Geldumlauf [Add to Longdo]
金融機関[きんゆうきかん, kinyuukikan] Geldinstitut [Add to Longdo]
金銭[きんせん, kinsen] Geld, Kasse [Add to Longdo]
金額[きんがく, kingaku] Geldsumme, Betrag [Add to Longdo]
釣り銭[つりせん, tsurisen] Wechselgeld, Kleingeld [Add to Longdo]
[ぜに, zeni] GELD, 1-100 Yen [Add to Longdo]
[ぜに, zeni] GELD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gelded
      adj 1: (of a male animal) having the testicles removed; "a cut
             horse" [syn: {cut}, {emasculated}, {gelded}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top