ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gelatin

JH EH1 L AH0 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gelatin-, *gelatin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gelatin(n) วุ้น, See also: เจลาติน, เจล, Syn. jelly
gelatinize(vt) ทำให้เป็นวุ้น, See also: กลายเป็นวุ้น, Syn. congeal, jell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gelatin(เจล'ละทิน) n. โปรตีนวุ้นที่ได้จากการเคี่ยวหนังหรือกระดูกสัตว์., Syn. gelatine

English-Thai: Nontri Dictionary
gelatin(n) วุ้นแผ่น,กาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gelatinเจละติน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gelatinousคล้ายวุ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gelatinเจลาติน [TU Subject Heading]
Gelatinเจลาติน, สาร; [การแพทย์]
Gelatin Capsules, Hardเจละตินแคปซูลชนิดแข็ง, [การแพทย์]
Gelatin Capsules, Softเจลาตินแคปซูลชนิดอ่อน, [การแพทย์]
Gelatin Gelsวุ้น [การแพทย์]
Gelatin Liquefactionเยลลาตินขุ่น [การแพทย์]
Gelatin Sponge, Absorbableฟองน้ำเจลลาตินที่ดูดซับได้; [การแพทย์]
Gelatin-Capsuleเจละตินแคปซูล [การแพทย์]
Gelatinousลักษณะเป็นวุ้น [การแพทย์]
Gelatinous Elevationจุดนูน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which side is the gelatin on?ด้านไหนที่มี เจลาติน เคลือบไว้นะ ? Cinema Paradiso (1988)
Look through the soft gelatin of these dull cow eyes and see your enemy.มองให้ลึกลงไปในความเน่าแหยะของนัยน์ตากลมโตเพื่อให้เห็นศัตรูที่แท้ The Matrix Revolutions (2003)
(Bavaroise - a cold gelatin and whipped cream dessert)- ฉันเอาพุดดิ้ง! - ฉันเอาบาเวเรียส Operation Proposal (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gelatinGelatine has the property of setting as it cools.
gelatinSoak the gelatin in water.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะโก้[takō] (n) EN: coconut jelly in a banana cup ; gelatin topped with coconut-cream ; sweetmeat made of rice-flour with a layer of coconut-milk on the top  FR: gelée à la crème de coco [f]
วุ้น[wun] (n) EN: jelly ; gelatine ; agar ; isinglass  FR: gelée [f] ; gélatine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GELATIN JH EH1 L AH0 T AH0 N
GELATINE JH EH2 L AH0 T IY1 N
GELATINOUS JH AH0 L AE1 T AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gelatin (n) ʤˈɛlətɪn (jh e1 l @ t i n)
gelatine (n) ʤˈɛlətiːn (jh e1 l @ t ii n)
gelatinous (j) ʤˈɪlˈætɪnəs (jh i1 l a1 t i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果冻[guǒ dòng, ㄍㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ, / ] gelatin dessert, #18,050 [Add to Longdo]
明胶[míng jiāo, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠ, / ] gelatin, #33,094 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Gelatine(n) |die, nur Sg.| เจลาติน, ผงที่ใช้ทำให้เกิดเจล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blattgelatine {f} [cook.]gelatin leaves [Add to Longdo]
Gelatine {f} [cook.] | Gelatinen {pl} | gemahlene Gelatinegelatine; gelatin | gelatines | gelatine crystals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイシングラス[aishingurasu] (n) fish gelatin; isinglass [Add to Longdo]
ゲル状[ゲルじょう, geru jou] (n) (1) gel; (adj-no) (2) gelatinous; gelled [Add to Longdo]
コロタイプ[korotaipu] (n) (a) collotype; photogelatin process [Add to Longdo]
ゼラチン(P);ジェラチン[zerachin (P); jierachin] (n,adj-no) gelatin; gelatine; (P) [Add to Longdo]
ゼラチンペーパー[zerachinpe-pa-] (n) gelatin paper [Add to Longdo]
ゼリー(P);ジェリー;ジェリィ[zeri-(P); jieri-; jierii] (n) jelly; gelatin dessert; jello; (P) [Add to Longdo]
α化[アルファか, arufa ka] (vs,n) pregelatinization [Add to Longdo]
寒天[かんてん, kanten] (n) (1) freezing weather; (2) agar-agar; vegetable gelatin [Add to Longdo]
川水雲[かわもずく;カワモズク, kawamozuku ; kawamozuku] (n) (uk) Batrachospermum gelatinosum (species of red alga) [Add to Longdo]
膠化;こう化[こうか, kouka] (n,vs) gelatinization; gelatinisation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gelatin
   n 1: a colorless water-soluble glutinous protein obtained from
      animal tissues such as bone and skin [syn: {gelatin},
      {gelatine}]
   2: an edible jelly (sweet or pungent) made with gelatin and used
     as a dessert or salad base or a coating for foods [syn:
     {gelatin}, {jelly}]
   3: a thin translucent membrane used over stage lights for color
     effects [syn: {gelatin}, {gel}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top