ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaunt

G AO1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaunt-, *gaunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaunt(adj) ผอมเกร็ง, See also: ผอมแห้ง, Syn. emaciated, skinny, Ant. fat, obese, plump
gaunt(adj) แข็งทื่อ, See also: ไร้ชีวิตชีวา, ซึ่งไม่น่ามอง, Syn. haggard, Ant. lively
gauntly(adv) ผอมเกร็ง, See also: ผอมแห้ง
gauntry(n) ขาหยั่งตั้งกล้อง, See also: โครงเหล็กซึ่งติดสัญญาณไฟเหนือทางรถไฟ, Syn. gantry
gauntlet(n) ถุงมือยาว, Syn. glove, mitten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaunt(กอนทฺ) adj. ผอมแห้ง,มีแต่กระดูก,ซูบซีด,แห้งแล้ง,เปล่าเปลี่ยว,เศร้าสลด., See also: gauntly adv. gauntness n., Syn. emaciated, bleak
gauntlet(กอนท'ลิท) n. ถุงมือหุ้มโลหะ,ถุงมือฟันดาบ,ถุงมือที่ยาวถึงข้อมือ,การทดสอบ,การฝ่าอันตราย -Id. (throw (fling) down the gauntlet ท้าทาย), See also: gauntleted adj., Syn. gantlet, challenge

English-Thai: Nontri Dictionary
gaunt(adj) ผอมโซ,ซูบซีด,เก้งก้าง,ผอมแห้ง
gauntlet(n) ถุงมือฟันดาบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีดเซียว(adv) haggardly, See also: gauntly, palely, pallidly, wanly, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เธอยิ้มอย่างซีดเซียว เพราะถูกแดดเผา
ซีดเซียว(adj) haggard, See also: gaunt, pale, wan, pallid, Syn. อิดโรย, จาง, เผือด, Ant. แจ่มใส, สดใส, สดชื่น, มีน้ำมีนวล, Example: เขาชี้ไปทางพนักงานที่นั่งโต๊ะด้านใน ใบหน้าซีดเซียว ไร้ความรู้สึก
นวม(n) glove, See also: gauntlet, mitten, mitt, boxing gloves, Syn. นวมชกมวย, Count Unit: ข้าง, คู่, Thai Definition: ที่สวมมือซึ่งเย็บบรรจุของนิ่มๆ ไว้ข้างในเพื่อป้องกันการกระแทก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โด่[dō] (v) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly
นวม[nūam] (n) EN: glove ; gauntlet ; mitten ; mitt ; boxing gloves  FR: gant de boxe [m] ; moufle [f]
รับการท้าทาย[rap kān thāthāi] (v, exp) EN: accept the challenge ; take up the gauntlet  FR: relever un challenge

CMU English Pronouncing Dictionary
GAUNT G AO1 N T
GAUNTT G AO1 N T
GAUNTLET G AO1 N T L AH0 T
GAUNTNESS G AO1 N T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaunt (j) gˈɔːnt (g oo1 n t)
gauntlet (n) gˈɔːntlɪt (g oo1 n t l i t)
gauntlets (n) gˈɔːntlɪts (g oo1 n t l i t s)
gauntness (n) gˈɔːntnəs (g oo1 n t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments) [Add to Longdo]
ガントレット;ゴーントレット[gantoretto ; go-ntoretto] (n) gauntlet [Add to Longdo]
甲掛け[こうがけ, kougake] (n) gauntlet; spats [Add to Longdo]
手袋を投げる[てぶくろをなげる, tebukurowonageru] (exp,v1) to throw down the gauntlet [Add to Longdo]
受けて立つ[うけてたつ, uketetatsu] (v5t) to accept somebody's challenge; to take up the gauntlet [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] (v5m,vi) (1) to challenge; to throw down the gauntlet; to contend for; to tackle; (2) to pressure someone for sex; to woo; to make love to; (P) [Add to Longdo]
窶れ[やつれ, yatsure] (n) (uk) emaciation; gauntness; haggardness [Add to Longdo]
籠手;篭手;小手[こて, kote] (n) gauntlet (used in Kendo); bracer; fencing glove [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaunt
   adj 1: very thin especially from disease or hunger or cold;
       "emaciated bony hands"; "a nightmare population of gaunt
       men and skeletal boys"; "eyes were haggard and
       cavernous"; "small pinched faces"; "kept life in his
       wasted frame only by grim concentration" [syn: {bony},
       {cadaverous}, {emaciated}, {gaunt}, {haggard}, {pinched},
       {skeletal}, {wasted}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top