ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gating

G EY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gating-, *gating*, gat
CMU English Pronouncing Dictionary
GATING G EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gating (v) gˈɛɪtɪŋ (g ei1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angusssystem {n}gating system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
ない[nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) [Add to Longdo]
[nu] (aux-v,suf) (1) (See ない・1,ません,ん・2) (after the -nai stem of a verb) not (verb-negating suffix); (2) (arch) indicates completion [Add to Longdo]
航海長[こうかいちょう, koukaichou] (n) chief navigator; navigating officer; navigator; sailing master [Add to Longdo]
散水;撒水[さんすい;さっすい(撒水), sansui ; sassui ( san mizu )] (n,vs) sprinkling water over; irrigating [Add to Longdo]
煽り[あおり, aori] (n) (1) gust (of wind); (2) influence; (3) instigating; (4) tailgating; (5) low angle (photo or drawing) [Add to Longdo]
捜査当局[そうさとうきょく, sousatoukyoku] (n) investigating authorities; law enforcement authority [Add to Longdo]
弾正台[だんじょうだい;ただすつかさ, danjoudai ; tadasutsukasa] (n) (1) (だんじょうだい only) Imperial Prosecuting and Investigating Office (1869-1871 CE); (2) (See 律令制) Imperial Prosecuting and Investigating Office (under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
偵知[ていち, teichi] (n,vs) spying; investigating [Add to Longdo]
分解[ぶんかい, bunkai] (n,vs,adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) {math} factorization; (3) {chem} decomposition; resolution; (4) {comp} deblocking; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
問合せ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ, interrogating, query [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top