ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garden

G AA1 R D AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garden-, *garden*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garden(n) สวน, See also: ไร่, อุทยาน, Syn. orchad, organery, plot, bed
garden(vi) ทำสวน, See also: ทำไร่
gardener(n) ชาวสวน, See also: คนสวน, คนทำสวน, Syn. grower, seedsman
gardenia(n) ต้นการ์ดิเนีย เขียวชอุ่มตลอดปีและมีดอกสีขาว / เหลือง, See also: ดอกการ์ดิเนีย
gardening(n) การจัดสวน, See also: การทำสวน, การเพาะปลูก, Syn. cultivation, growing
garden house(n) บ้านสวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garden(การ์'เดิน) n. สวน,สวนสาธารณะ,อุทยานสาธารณะ,ไร่ผัก vi.,vt. ปลูกสวน,ทำสวน.
garden of edenn. สวนอีเดน., Syn. Eden
garden-variety(การ์เดนวะไร'อิที) adj. ปกติ. ธรรมดา
gardener(การ์'เดินเนอะ) n. ชาวสวน
gardenia(การ์ดี'เนีย) n. พืชไม้ดอกสีขาวชนิดหนึ่ง
beer gardenสถานที่ดื่มเหล้า มักตกแต่งให้คล้ายสวน
botanical gardenn. สวนพฤกษชาติ
kitchen gardenสวนครัว., See also: kitchen gardener n.
zoological gardenn. สวนสัตว์สำหรับให้ประชาชนชม., Syn. zoo

English-Thai: Nontri Dictionary
garden(n) สวน,อุทยาน,สวนสาธารณะ
garden(vi) ทำสวน,ปลูกสวน
gardener(n) คนทำสวน,ชาวสวน
BOTANICAL botanical garden(n) สวนพฤกษศาสตร์,สวนพฤกษชาติ
KITCHEN kitchen garden(n) สวนครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garden cityอุทยานนคร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garden citiesอุทยานนคร [TU Subject Heading]
Garden ornaments and furnitureสิ่งตกแต่งสวนและเฟอร์นิเจอร์ [TU Subject Heading]
Garden pestsศัตรูพืชสวน [TU Subject Heading]
Garden Quinineสำมะงา [การแพทย์]
Garden toolsเครื่องมือทำสวน [TU Subject Heading]
Gardeningการทำสวน [TU Subject Heading]
Gardening equipment industryอุตสาหกรรมเครื่องมือทำสวน [TU Subject Heading]
Gardening to attract birdsการจัดสวนสำหรับนก [TU Subject Heading]
Gardensสวน [TU Subject Heading]
Gardens, Chineseสวนจีน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
garden house(n) ศาลาพักผ่อนในสวน, ศาลาในสวน อ้างอิง: http://www.dictionaryofconstruction.com/definition/garden-house.html

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's in the morning room. If you leave through the garden door, she won't see you.หล่อนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเช้า ถ้าคุณออกไปทางประตูสวน หล่อนก็จะไม่เห็นคุณ Rebecca (1940)
- In a garden of roses.ในสวนกุหลาบฮะ The Little Prince (1974)
"Did man fall from grace in the Garden of Eden?"ผู้ชายตกจากสวรรค์ ลงสู่สวนอีเดนจริงเหรอ Oh, God! (1977)
We used to have a garden border around the house.เราเคยมีชายแดนสวนรอบบ้าน Idemo dalje (1982)
All the way back in history, I'm sure the Garden of Eden was a mess.ฉันว่าสวนอีเดนต้องเละมาก Punchline (1988)
We decided to plant them in the garden to make a lovely forestเราตัดสินใจปลูกมันในสวนทำเป็นป่าน่ารัก แต่ว่า... My Neighbor Totoro (1988)
I'm going over to the Royal Garden to listen to Goldie.ฉันกำลังจะไป รอยัลการ์เด้น ไปฟัง โกลด์ดี้. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They'll be no gardens here.จะไม่มีสวนอะไรที่นี้ Wuthering Heights (1992)
- Is Hill leading us up the garden path?- - เป็นภูเขาชั้นนำของเราขึ้นเส้นทางการ์เด้น? In the Name of the Father (1993)
Let's imagine a garden with trees and birds cheeping. Cheep, cheep, cheep--จินตนาการถึงสวนที่มีต้นไม้ มีนกร้อง จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ Junior (1994)
He had a little garden down at the bottom enclosed in glass, like a greenhouse.เขามีสวนเล็ก ๆ ลงที่ด้านล่างที่แนบมาในแก้วเหมือนเรือนกระจก Pulp Fiction (1994)
Quick. Go out the garden gate.เร็ว ออกไปทางสวนสวน Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gardenA dog ran about in the garden.
gardenA gardener is called in to design the garden.
gardenA high wall stands all about the garden.
gardenA Japanese garden usually has a pond in it.
gardenAll the flowers in the garden are yellow.
gardenAll the flowers in the garden died for lack of water.
gardenAll the flowers in the garden withered.
gardenA lot of children gathered in the garden.
gardenAnd, they've already torn up the garden.
gardenA rabbit is running in the garden.
gardenAre there many flowers in the garden?
gardenAs soon as he felt his house shake, he rushed out into the garden.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่มกันแดด(n) sunshade, See also: garden parasol
ไม้ประดับ(n) garden tree, See also: ornamental plants, Example: ไม้ประดับเป็นพืชที่นำรายได้เข้าประเทศมูลค่ามหาศาล, Thai Definition: พันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามสามารถนำมาประดับตกแต่งสถานที่ได้
อุทยาน(n) park, See also: garden, Syn. สวน, Example: หากเขตอุทยานไปทับพื้นที่สัมปทานใดก็ต้องเพิกถอนสัมปทานนั้นได้ทันที, Thai Definition: สวนเป็นที่รื่นรมย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สวน(n) garden, See also: plantation, park, enclosure, orchard, Example: สมัยก่อน ถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง แต่เต็มไปด้วยคูคลอง ร่อง สวน ทุ่งนา, Count Unit: ไร่, สวน, แปลง, Thai Definition: บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้ เป็นคำกล่าวทั่วๆ ไป, ถ้าต้องการกล่าวว่าเป็นสวนชนิดใด ลักษณะใด ก็มีคำอื่นประกอบหลังบอกให้ทราบโดยเฉพาะ, โดยปริยายหมายถึงสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี
พืชสวน(n) garden plants, Example: ในระยะหลังมานี้ คุณภาพของผลิตผลพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยวด้อยลงมาก, Count Unit: ต้น, ชนิด, Thai Definition: พืชที่ปลูกไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้
พุด(n) Gardenia, Syn. ต้นพุด, ดอกพุด, Example: ฉันอยากได้สีทาบ้านเหมือนสีนวลของเนื้อไม้พุด มันดูสบายตาดี, Count Unit: ต้น, ดอก, Thai Definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Gardenia วงศ์ Rubiaceae เช่น พุด หรือ ข่อยด่าน (G. collinsae Craib) ดอกสีขาว กลิ่นหอม เนื้อไม้ละเอียด สีนวล ใช้แกะสลัก
มิสกวัน(n) name of Indra's garden, See also: garden of paradise, Syn. สวนมิสกวัน, สวนพระอินทร์
มิสกวัน(n) name of Indra's garden, See also: garden of paradise, Syn. สวนมิสกวัน, สวนพระอินทร์
ทำสวน(v) garden, See also: grow tree crops, plant, grow, engaged in farming, Syn. ทำไร่ทำสวน, ทำสวนทำไร่, Example: ครอบครัวของเขาทำสวนทุเรียนอยู่ที่จันทบุรี, Thai Definition: เพาะปลูกพืชเพื่อเก็บผล
บ้านสวน(n) garden house, See also: farmhouse, Example: เมื่อครั้งวัยเยาว์เขาอยู่กับตายายที่บ้านสวนแถวเมืองนนท์, Thai Definition: บ้านที่อยู่อาศัยที่ปลูกอยู่ในบริเวณสวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้านสวน[bān-suan = bān-sūan] (n, exp) EN: garden house ; farmhouse
เบียร์การ์เดน[bīa-kāden] (n, exp) EN: beer garden  FR: jardin de dégustation de bière [m]
ชาวนาชาวไร่[chāonā-chāorai] (n, exp) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener  FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวไร่[chāorai] (n) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist  FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
ชาวสวน[chāosūan] (n) EN: orchard farmer ; fruit gardener  FR: jardinier [m]
เจ้าของสวน[jaokhøng sūan] (n, exp) EN: market gardener  FR: maraîcher [m]
คนสวน[khonsūan] (n) EN: gardener  FR: jardinier [m]
คนทำสวน[khon tham sūan] (n, exp) EN: gardener  FR: jardinier [m]
คนทำสวน[khon thamsuan = khon thamsūan] (n, exp) EN: gardener
โกสน[kōson] (n, exp) EN: Garden croton

CMU English Pronouncing Dictionary
GARDEN G AA1 R D AH0 N
GARDENS G AA1 R D AH0 N Z
GARDENA G AA0 R D IY1 N AH0
GARDENER G AA1 R D AH0 N ER0
GARDENED G AA1 R D AH0 N D
GARDEN'S G AA1 R D AH0 N Z
GARDENIA G AA0 R D IY1 N Y AH0
GARDENIAS G AA0 R D IY1 N Y AH0 Z
GARDENERS G AA1 R D AH0 N ER0 Z
GARDENERS G AA1 R D N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garden (v) gˈaːdn (g aa1 d n)
gardens (v) gˈaːdnz (g aa1 d n z)
gardened (v) gˈaːdnd (g aa1 d n d)
gardener (n) gˈaːdnər (g aa1 d n @ r)
gardenia (n) gˈaːdˈiːnɪəʳ (g aa1 d ii1 n i@)
gardeners (n) gˈaːdnəz (g aa1 d n @ z)
gardenias (n) gˈaːdˈiːnɪəʳz (g aa1 d ii1 n i@ z)
gardening (v) gˈaːdnɪŋ (g aa1 d n i ng)
garden-truck (n) gˌaːdn-trˈʌk (g aa2 d n - t r uh1 k)
garden-trucks (n) gˌaːdn-trˈʌks (g aa2 d n - t r uh1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] garden, #2,156 [Add to Longdo]
花园[huā yuán, ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, / ] garden, #3,811 [Add to Longdo]
园林[yuán lín, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] gardens; park; landscape garden, #6,475 [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] garden; orchard, #17,703 [Add to Longdo]
园艺[yuán yì, ㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] gardening; horticultural, #21,664 [Add to Longdo]
园地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, / ] garden area, #24,337 [Add to Longdo]
园丁[yuán dīng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥ, / ] gardener, #40,417 [Add to Longdo]
伊甸园[yī diàn yuán, ㄧ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, / ] Garden of Eden, #45,725 [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, / ] gardenia; cape jasmine (Gardenia jasminoides); same as 栀子, #73,287 [Add to Longdo]
公园小径效应[gōng yuán xiǎo jìng xiào yìng, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄥˋ, / ] garden path effect [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garten {m} | Gärten {pl}garden | gardens [Add to Longdo]
Gartenerde {f}garden mould [Add to Longdo]
Gartenkresse {f} [bot.] [cook.]garden cress [Add to Longdo]
Gartenteich {m}garden pond [Add to Longdo]
Gartentor {n}garden gate [Add to Longdo]
Gartenzaun {m} | Gartenzäune {pl}garden fence | garden fences [Add to Longdo]
Gartenzwerg {m}garden gnome [Add to Longdo]
Gartengrasmücke {f} [ornith.]Garden Warbler (Sylvia borin) [Add to Longdo]
Gartenkolibri {m} [ornith.]Garden Emerald [Add to Longdo]
Graubülbül {m} [ornith.]Garden Bulbul [Add to Longdo]
Gartentraktor {m}garden tractor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica) [Add to Longdo]
エデンの園[エデンのその, eden nosono] (n) Garden of Eden [Add to Longdo]
オランダ苺[オランダいちご;オランダイチゴ, oranda ichigo ; orandaichigo] (n) (uk) garden strawberry (Fragaria x ananassa) [Add to Longdo]
ガーデナー;ガードナー[ga-dena-; ga-dona-] (n) (See 園丁・えんてい,庭師・にわし) gardener [Add to Longdo]
ガーデニング[ga-deningu] (n) gardening [Add to Longdo]
ガーデン[ga-den] (n) garden; (P) [Add to Longdo]
ガーデンスモーカー[ga-densumo-ka-] (n) garden smoker [Add to Longdo]
ガーデントラクター[ga-dentorakuta-] (n) garden tractor [Add to Longdo]
ガーデンハウス[ga-denhausu] (n) garden house [Add to Longdo]
ガーデンパーティー[ga-denpa-tei-] (n) garden party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garden
   n 1: a plot of ground where plants are cultivated
   2: the flowers or vegetables or fruits or herbs that are
     cultivated in a garden
   3: a yard or lawn adjoining a house
   v 1: work in the garden; "My hobby is gardening"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top