ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gangs

G AE1 NG Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gangs-, *gangs*, gang
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gangster(n) เหล่าร้าย, See also: อันธพาล, นักเลง, นักเลงโต, Syn. racketeer, mobster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal, racketeer

English-Thai: Nontri Dictionary
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gangsterนักเลง, คนร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gangsแก๊ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gangsA group of gangsters stole money.
gangsAmong the gangsters he went by Dan.
gangsGangsters robbed a bank of thousands of dollars.
gangsHe is threatened by a certain gangster.
gangsHey, you shut up! You talk too much, the gangster said.
gangsI identified myself with the gangster in the film.
gangsI saw a gangster lying in the light from the hall.
gangsSpying on gangsters was a dangerous venture.
gangsThe bold man glanced at the gangster with hatred and contempt.
gangsThe gangsters extorted a vast sum of money from the rich man.
gangsThe gangsters let him in on their plan to knock off a rival gang leader.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มฤจฉาชีพ(n) criminals, See also: gangsters, desperadoes, underworld, Syn. มิจฉาชีพ, Example: การที่ลูกของเขาเป็นมฤจฉาชีพนั้นทำความเสื่อมเสียให้แก่เขามาก, Thai Definition: คนที่เลี้ยงชีวิตผิดทาง, คนที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จิ๊กโก๋(n) gangster, See also: racketeer, hooligan, Example: เขาเคยเป็นจิ๊กโก๋อยู่แถวพัทยามาก่อน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ชอบแต่งตัวรัดรูปเดินกรีดกรายไปมา
เหล่าร้าย(n) gangsters, See also: hoodlums, rascals, rogues, criminals, Syn. คนร้าย, ผู้ร้าย, Example: เหล่าร้ายที่จับได้ทั้งหมดนี้เป็นชาวอิตาเลียนทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (n) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum
โจร[jōn] (n) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar  FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
นักเลงโต[naklēng tō] (n, exp) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug
เสือ[seūa] (n) EN: bandit ; gangster ; criminal  FR: bandit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GANGS G AE1 NG Z
GANGSTA G AE1 NG S T AH0
GANGSTER G AE1 NG S T ER0
GANGSTERS G AE1 NG S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gangs (v) gˈæŋz (g a1 ng z)
gangster (n) gˈæŋstər (g a1 ng s t @ r)
gangsters (n) gˈæŋstəz (g a1 ng s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ, ] gangster; hoodlum; a single person; bachelor, #3,676 [Add to Longdo]
匪徒[fěi tú, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ, ] gangster; bandit, #22,779 [Add to Longdo]
顽匪[wán fěi, ㄨㄢˊ ㄈㄟˇ, / ] gangster; bandit, #199,157 [Add to Longdo]
匪徒集团[fěi tú jí tuán, ㄈㄟˇ ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] gangster [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gangschaltung {f}gear change; gear shift [Am.] [Add to Longdo]
Gangster {m} | Gangster {pl}gangster | gangsters [Add to Longdo]
Gangster {m}bandit [Add to Longdo]
Gangster {m}gunman [Add to Longdo]
Gangster {m}racketeer [Add to Longdo]
Gangster {m}mobsman; mobster [Am.] [Add to Longdo]
Gangstertum {n}racketeering [Add to Longdo]
Gangsterbande {f}gang of criminals [Add to Longdo]
Gangsterbraut {f}moll [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリやくざ[interi yakuza] (n) intellectual-type gangster [Add to Longdo]
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs [Add to Longdo]
ギャング[gyangu] (n) (1) gang; (2) (abbr) gangster; (P) [Add to Longdo]
ギャングスター[gyangusuta-] (n) gangster [Add to Longdo]
ギャング映画[ギャングえいが, gyangu eiga] (n) gangster film [Add to Longdo]
クリスチャンギャングスタラップ[kurisuchangyangusutarappu] (n) Christian gangsta rap [Add to Longdo]
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling [Add to Longdo]
凶党[きょうとう, kyoutou] (n) gang; gangsters [Add to Longdo]
元悪[げんあく, gen'aku] (n) head gangster [Add to Longdo]
町奴[まちやっこ, machiyakko] (n) (See 男伊達・1) persons organized into gangs and wearing flashy clothes, who styled themselves as "chivalrous men" (Edo period) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top