ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gangrening

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gangrening-, *gangrening*, gangren
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gangrening (v) gˈæŋgriːnɪŋ (g a1 ng g r ii n i ng)
gangrene (v) gˈæŋgriːn (g a1 ng g r ii n)
gangrened (v) gˈæŋgriːnd (g a1 ng g r ii n d)
gangrenes (v) gˈæŋgriːnz (g a1 ng g r ii n z)
gangrenous (j) gˈæŋgrɪnəs (g a1 ng g r i n @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gangrene(n) เนื้อร้าย, See also: เนื้อตาย, Syn. necrosis, decay, infection
gangrene(vi) กลายเป็นเนื้อร้าย, Syn. corrupt, putrefy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gangrenen. เนื้อตายเน่า. vt.,vi. เป็นเนื้อตายเน่า,กลายเป็นเนื้อตายเน่า., See also: gangrenous adj., Syn. mortification

English-Thai: Nontri Dictionary
gangrene(n) ความเน่าเปื่อย,แผลเรื้อรัง
gangrene(vi) เน่า,เน่าเปื่อย,เป็นแผลเรื้อรัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhinitis, gangrenousเยื่อจมูกอักเสบเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis gangrenosa; cancrum oris; stomatitis, gangrenous; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatitis, gangrenous; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatonecrosis; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatitis, gangrenous; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatonoma; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatitis, gangrenous; stomatonecrosisปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moist gangrene; gangrene, wetเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatitis, gangrenous; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dry gangreneเนื้อตายเน่าแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrene, dryเนื้อตายเน่าแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrene, moist; gangrene, wetเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrene, wet; gangrene, moistเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrenosisการเกิดเนื้อตายเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrenous rhinitisเยื่อจมูกอักเสบเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangrenous stomatitis; cancrum oris; stomatitis gangrenosa; stomatonecrosis; stomatonomaปากเน่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gangreneเนื้อตายเน่า [มีความหมายเหมือนกับ thanatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet gangrene; gangrene, moistเนื้อตายเน่าเปียก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appendix, Gangrenousไส้ติ่งเน่า [การแพทย์]
Dental Pulp Gangreneเนื้อเยื่อฟันตาย [การแพทย์]
Ergotism, Gangrenousเนื้อตายที่บริเวณเข่า [การแพทย์]
Gangreneตายเน่า, เนื้อตายเน่า, เนื้อตาย, ตายเน่าโดยขาดเลือดหล่อเลี้ยงและมีการติดเชื้อร่วม, เน่าตาย, บริเวณแผลเปลี่ยนเป็นสีดำ, เนื้อเน่า, เนื้อเน่าตาย, เนื้อตาย, การเน่า, แผลเน่า, อวัยวะตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง, แก็งกรีน, การตายเน่า, การตายของเนื้อ [การแพทย์]
Gangrene, Dryแกงกรีน, [การแพทย์]
Gangrene, Moistแกงกรีนชนิดเปียกชื้น [การแพทย์]
Gangrene, Wetแกงกรีนชนิดเปียกชื้น, [การแพทย์]
Gangrenousเนื้อเยื่อตายและเน่าเปื่อย [การแพทย์]
Gas Gangreneเนื้อตายมีก๊าซ, [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนื้อร้าย[neūarai] (n, exp) EN: cancer ; malignant tumor ; gangrene  FR: cancer [m] ; tumeur maligne [f] ; gangrène [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GANGRENE G AE1 N G R IY0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腐烂[fǔ làn, ㄈㄨˇ ㄌㄢˋ, / ] to rot; to become gangrenous, #17,632 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] gangrene, #30,886 [Add to Longdo]
霉烂[méi làn, ㄇㄟˊ ㄌㄢˋ, / ] mold; rot; gangrene, #55,618 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandflecken {pl}gangrenous spot [Add to Longdo]
Wundbrand {m}; Brand {m} [med.] | Wundbrände {pl}gangrene | gangrenes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス壊疽[ガスえそ, gasu eso] (n,adj-no) gas gangrene [Add to Longdo]
壊疽[えそ, eso] (n,adj-no) gangrene [Add to Longdo]
水癌[すいがん, suigan] (n) noma; gangrenous stomatitis; cancrum oris [Add to Longdo]
脱疽[だっそ, dasso] (n,adj-no) gangrene [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top