ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gamins

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gamins-, *gamins*, gamin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gamin(n) เด็กเร่ร่อน, See also: เด็กจรจัด, Syn. ragamuffin
gamine(n) เด็กหญิงที่ชอบเล่นซุกซนแบบเด็กชาย, See also: หญิงจรจัด, หญิงเร่ร่อน, Syn. goblin, urchin
gamine(adj) (เด็กหญิง) ซึ่งเล่นซุกซนแบบเด็กชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaminn. เด็กจรจัด. เด็กที่ถูกทอดทิ้งให้เป็นเด็กจรจัดตามถนน
gaminen. เด็กหญิงที่ซุกซนคล้ายเด็กผู้ชาย,เด็กหญิงจรจัด, Syn. tomboy, hoyden
gaming(เก'มิง) n. การเล่นการพนัน. adj. เกี่ยวกับการพนัน, Syn. gambling

English-Thai: Nontri Dictionary
gamin(n) เด็กกลางถนน,เด็กจรจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gambling; gamingการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming; gamblingการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming contractสัญญาการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gaming machineเครื่องกลการพนัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ก[dek] (n) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl  FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กหญิง ; ด.ญ[dekying] (n) EN: girl ; young girl ; teenager  FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAMING G EY1 M IH0 NG
GAMINO G AA0 M IY1 N OW0
GAMING'S G EY1 M IH0 NG Z
BERGAMINI B ER0 G AA0 M IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaming (v) gˈɛɪmɪŋ (g ei1 m i ng)
gaming-house (n) gˈɛɪmɪŋ-haus (g ei1 m i ng - h au s)
gaming-rooms (n) gˈɛɪmɪŋ-ruːmz (g ei1 m i ng - r uu m z)
gaming-table (n) gˈɛɪmɪŋ-tɛɪbl (g ei1 m i ng - t ei b l)
gaming-houses (n) gˈɛɪmɪŋ-hauzɪz (g ei1 m i ng - h au z i z)
gaming-tables (n) gˈɛɪmɪŋ-tɛɪblz (g ei1 m i ng - t ei b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博弈[bó yì, ㄅㄛˊ ㄧˋ, ] to play games (such as Chinese chess); to gamble; gaming, #11,273 [Add to Longdo]
游戏设备[yóu xì shè bèi, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] gaming device; controller (computer; console) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mut {m}gaminess [Add to Longdo]
Spielautomat {m}gaming machine [Add to Longdo]
Spielsaal {m}; Spielsalon {m}gambling room; gaming room [Add to Longdo]
Spielstein {m}gaming piece [Add to Longdo]
um Geld spielendgaming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オキナメクラ[okinamekura] (n) Myxine paucidens (species of hagfish from the Sagaminada Sea in Japan) [Add to Longdo]
ゲーム機[ゲームき, ge-mu ki] (n) console; game console; game machine; gaming machine [Add to Longdo]
コリントの信徒への手紙二[コリントのしんとへのてがみに, korinto noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Corinthians (book of the Bible) [Add to Longdo]
テサロニケの信徒への手紙二[テサロニケのしんとへのてがみに, tesaronike noshintohenotegamini] (n) Second Epistle to the Thessalonians (book of the Bible) [Add to Longdo]
テモテへの手紙二[テモテへのてがみに, temote henotegamini] (n) Second Epistle to Timothy (book of the Bible) [Add to Longdo]
ベルガミン[berugamin] (n) pergamin (transparent, parchment-like paper) [Add to Longdo]
ペトロの手紙二[ペトロのてがみに, petoro notegamini] (n) Second Epistle of Peter (book of the Bible) [Add to Longdo]
ヨハネの手紙二[ヨハネのてがみに, yohane notegamini] (n) Second Epistle of John (book of the Bible) [Add to Longdo]
鏡に映る[かがみにうつる, kagaminiutsuru] (exp,v5r) to be reflected in a mirror [Add to Longdo]
鏡の間;鏡ノ間[かがみのま, kagaminoma] (n) (1) room behind the curtain of a noh stage, where the actors prepare; greenroom (noh); mirror room; (2) hall of mirrors (at Versailles) [Add to Longdo]
剣ヶ峰;剣ケ峰;剣が峰[けんがみね, kengamine] (n) (1) rim of a volcano, esp. Mt. Fuji; (2) ring used in sumo; (3) dire or risky situation with no room for error; sink-or-swim position [Add to Longdo]
賭博場[とばくじょう, tobakujou] (n) gambling house; gaming room; gambling den [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top