ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gaff

G AE1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaff-, *gaff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gaff(n) ตะขอ, See also: ฉมวก, Syn. spike, barb
gaff(sl) บ้าน, See also: ที่อยู่
gaff(sl) สถานที่
gaffe(n) การประพฤติผิดมารยาทสังคม, See also: การเสียมารยาท, คำพูดเสียมารยาท, Syn. blunder, faux
gaffer(n) หัวหน้าคนงาน, See also: ช่างควบคุมไฟในโทรทัศน์หรือภาพยนตร์, Syn. boss
gaffer(sl) ชายแก่, See also: ชายชรา
gaffled(sl) ถูกจับ, See also: โดนจับกุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gaff(แกฟ) n. ตะขอเหล็กสำหรับเกี่ยวปลาขนาดใหญ่,ฉมวกแทงปลา,คานเอียงลาดบนเสากระโดงเรือ. vt. เกี่ยวปลาด้วยตะขอ
gaffe(แกฟ) n. การผิดมารยาทสังคม,การเสียมารยาท

English-Thai: Nontri Dictionary
gaff(n) ฉมวก,หลาวแทงปลา,ตะขอเกี่ยวปลา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะขอ(n) hook, See also: gaff, Syn. ขอ, ตาขอ, Example: ควาญช้างเอาตะขอสับหน้าช้างเพื่อให้ช้างหยุดเดิน, Count Unit: เล่ม, อัน, ตัว, Thai Definition: ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ
ขอ(n) hook, See also: gaff, elephant goad, Syn. ตะขอ, ตาขอ, ขอเกี่ยว, Example: เขาค่อยๆ เคลื่อนตัวลงสู่ผิวน้ำพร้อมกับมือซ้ายถือขอแน่น, Count Unit: เล่ม, ตัว, อัน, Thai Definition: ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาขอเกี่ยว[ao khøkīo] (v, exp) FR: gaffer ; faire une bêtise
หลาวแทงปลา[lāo thaēng plā] (n, exp) EN: gaff  FR: gaffe [f]
หลุดปาก[lut pāk] (v) EN: make a slip ; say something one shouldn't  FR: commettre un lapsus ; gaffer (fam.) ; faire une gaffe (fam.) ; commettre un impair
พลาด[phlāt] (v) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder  FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)
ปล่อยไก่[plǿi kai] (v, exp) EN: make a fool of oneself ; manifest one's stupidity ; make a faux pas ; make a blunder ; make a gaffe ; pull a boner  FR: gaffer ; commettre une bévue ; faire une gaffe (fam.) ; faire une boulette (fig. - fam.)
ตะขอ[takhø] (n) EN: hook ; gaff  FR: crochet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GAFF G AE1 F
GAFFE G AE1 F
GAFFES G AE1 F S
GAFFEY G AE1 F IY0
GAFFIN G AE1 F IH0 N
GAFFNEY G AE1 F N IY0
GAFFORD G AE1 F ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gaff (n) gˈæf (g a1 f)
gaffe (n) gˈæf (g a1 f)
gaffs (n) gˈæfs (g a1 f s)
gaffer (n) gˈæfər (g a1 f @ r)
gaffes (n) gˈæfs (g a1 f s)
gaffers (n) gˈæfəz (g a1 f @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gaffelbaum {m}gaff sail boom [Add to Longdo]
Gaffelsegel {n}gaff sail [Add to Longdo]
Gaffer {m} | Gaffer {pl}gawper; gazer | gawpers; gazers [Add to Longdo]
Gaffer {m} | Gaffer {pl}rubberneck | rubbernecks [Add to Longdo]
Landungshaken {m} | Landungshaken {pl}gaff | gaffs [Add to Longdo]
gaffen; glotzen | gaffend; glotzend | gegafft; geglotzt | gafft; glotzt | gaffte; glotzteto gawk | gawking | gawked | gawks | gawked [Add to Longdo]
gaffendagape [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies [Add to Longdo]
へま[hema] (adj-na,n) blunder; bungle; gaffe [Add to Longdo]
ギャフ[gyafu] (n) gaff [Add to Longdo]
失言[しつげん, shitsugen] (n,vs) verbal gaffe; verbal slip; slip of the tongue; using improper words [Add to Longdo]
手鉤[てかぎ, tekagi] (n) short gaff; hand gaff; hook on a wooden handle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gaff
   n 1: a sharp metal spike or spur that is fastened to the leg of
      a gamecock
   2: a spar rising aft from a mast to support the head of a
     quadrilateral fore-and-aft sail
   3: an iron hook with a handle; used for landing large fish

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top