ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

futon

F UW1 T AA0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -futon-, *futon*
Possible hiragana form: ふとん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
futon(n) ที่นอนหรือฟูก (แบบญี่ปุ่น)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
futonAir the futon.
futonFuton are our bedding.
futonIn the morning we clear the futon.
futonMy futon was peeled away.

CMU English Pronouncing Dictionary
FUTON F UW1 T AA0 N
FUTONS F UW1 T AA0 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
マットレス[mattoresu] (n) mattress; mattress pad (under a futon); (P) [Add to Longdo]
圧縮袋[あっしゅくぶくろ, asshukubukuro] (n) vacuum bag (used to make clothes, futons, etc. easier to store) [Add to Longdo]
羽毛布団[うもうふとん, umoufuton] (n) down(-filled) quilt (futon) [Add to Longdo]
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
夏掛け[なつがけ, natsugake] (n,adj-no) summer-use futon [Add to Longdo]
開枕[かいちん, kaichin] (n) {Buddh} bringing out the pillows and futon (in Zen Buddhism); sleeping [Add to Longdo]
蒲団皮;布団皮[ふとんがわ, futongawa] (n) quilting; ticking [Add to Longdo]
坐り蒲団[すわりふとん, suwarifuton] (n) (arch) (See 座布団) flat floor cushion used when sitting or kneeling (usu. rectangular) [Add to Longdo]
掻い巻;掻い巻き;掻巻き;掻巻[かいまき, kaimaki] (n) sleeved quilt; futon with sleeves; cotton padded nightwear [Add to Longdo]
肌掛け布団;肌掛布団[はだがけぶとん;はだかけぶとん, hadagakebuton ; hadakakebuton] (n) thinner futon (in contact with the skin) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  futon
      n 1: mattress consisting of a pad of cotton batting that is used
           for sleeping on the floor or on a raised frame

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top