ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ftp

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ftp-, *ftp*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ftpคำย่อ (file transfer protocol) n. โปรโตคอลแปลงแฟ้มข้อมูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FTP (File Transfer Protocol)เอฟทีพี (เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FTP (File Transfer Protocol)เอฟทีพี (เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ftpI have attached for your convenience the FTP instructions to access our site.

German-Thai: Longdo Dictionary
Giftpilz|der, pl. Giftpilze| เห็ดที่เป็นพิษ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dateiübertragungsprotokoll {n}FTP : file transfer protocol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノニマスFTP[アノニマスエフティーピー, anonimasuefutei-pi-] (n) {comp} anonymous ftp [Add to Longdo]
アノニマスエフティーピー[anonimasuefutei-pi-] (n) {comp} anonymous FTP [Add to Longdo]
ウィンエフティーピー[uin'efutei-pi-] (n) {comp} WinFTP [Add to Longdo]
エヌシーエフティーピー[enushi-efutei-pi-] (n) {comp} ncftp [Add to Longdo]
エフティーピー[efutei-pi-] (n) {comp} FTP [Add to Longdo]
ファイル転送プロトコル[ファイルてんそうプロトコル, fairu tensou purotokoru] (n) {comp} File Transfer Protocol; FTP [Add to Longdo]
ミラーサイト[mira-saito] (n) {comp} (ftp or WWW) mirror site [Add to Longdo]
公衆送信権[こうしゅうそうしんけん, koushuusoushinken] (n) public transmission rights (e.g. putting copyrightable material on the WWW or an FTP server) [Add to Longdo]
匿名FTP[とくめいエフティーピー, tokumei efutei-pi-] (n) {comp} anonymous FTP [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル転送プロトコル[ファイルてんそうプロトコル, fairu tensou purotokoru] File Transfer Protocol (FTP) [Add to Longdo]
匿名[とくめい, tokumei] anonymous (as in "anonymous ftp"), anonymity [Add to Longdo]
エヌシーエフティーピー[えぬしーえふていーぴー, enushi-efutei-pi-] ncftp [Add to Longdo]
アノニマスエフティーピー[あのにますえふていーぴー, anonimasuefutei-pi-] anonymous FTP [Add to Longdo]
エフティーピー[えふていーぴー, efutei-pi-] FTP [Add to Longdo]
ウィンエフティーピー[ういん'えふていーぴー, uin ' efutei-pi-] WinFTP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 FTP
   n 1: protocol that allows users to copy files between their
      local system and any system they can reach on the network
      [syn: {file transfer protocol}, {FTP}]
   v 1: use the file transfer protocol to transfer data from one
      computer to another; "You can FTP these data"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top