ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fruity

F R UW1 T IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fruity-, *fruity*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fruity(ฟรูท'ที) adj. คล้ายผลไม้,มีกลิ่นรุนแรง,มีกลิ่นฉุน,หลานม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fruityกลิ่นหอมหวานคล้ายผลไม้ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUITY F R UW1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fruity (j) frˈuːtiː (f r uu1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fruchtig {adj} | fruchtiger | am fruchtigstenfruity | fruitier | fruitiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フルーティー;フルーティ[furu-tei-; furu-tei] (adj-na) fruity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fruity
   adj 1: tasting or smelling richly of or as of fruit
   2: informal or slang terms for mentally irregular; "it used to
     drive my husband balmy" [syn: {balmy}, {barmy}, {bats},
     {batty}, {bonkers}, {buggy}, {cracked}, {crackers}, {daft},
     {dotty}, {fruity}, {haywire}, {kooky}, {kookie}, {loco},
     {loony}, {loopy}, {nuts}, {nutty}, {round the bend}, {around
     the bend}, {wacky}, {whacky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top