ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fruits

F R UW1 T S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fruits-, *fruits*, fruit
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fruits of crimeของที่ได้มาจากการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fruitsAcid fruits like pineapples and lemons are sour.
fruitsFruits decay in the sun.
fruitsFruits have seeds in them.
fruitsFruits tend to decay soon.
fruitsI like apples best of all fruits.
fruitsI like fruits such as oranges and apples.
fruitsI like such fruits as grapes and peaches.
fruitsLemons and limes are acidic fruits.
fruitsMy daughter likes summer fruits, such as cherries, watermelons and peaches.
fruitsSome boys made away with all the ripe fruits on my persimmon tree.
fruitsThe fruits are dried in the sun.
fruitsThey canned the fruits to preserve them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกไม้(n) fruits, Example: สัตว์ป่า ดิน แมลงเล็กๆ ลูกไม้ และขี้เถ้าของไฟป่าจะถูกชะล้างลงแม่น้ำหลังไฟป่าดับลง, Count Unit: ลูก, ผล, Thai Definition: ผลของต้นไม้
พืชผล(n) crops, See also: fruits, agricultural products, Syn. ผลผลิต, ผลิตผล, Example: อากาศแห้งแล้งจะทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด, Count Unit: ต้น, ชนิด, Thai Definition: ผลอันเกิดจากพืช
ของกอง(n) fruits and dry food prepared for monks during a special occasion, Thai Definition: ของแห้งและผลไม้ที่ทายกวัดหามาไว้สมทบถวายพระในเวลาทอดกฐินหรือเทศน์มหาชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารทะเล[āhān thalē] (n, exp) EN: seafood  FR: fruits de mer [mpl]
อำนวยผล[amnūay phon] (v, exp) EN: produce result ; give ; yield fruits  FR: produire des résultats
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บังเกิดผล[bangkoēt phon] (v, exp) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful  FR: porter ses fruits
ชิ้น[chin] (n) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]  FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
หอยทะเล[høi thalē] (n, exp) FR: fruits de mer [mpl]
กำไร[kamrai] (n) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits  FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
เก็บผลไม้[kep phonlamāi] (v, exp) FR: cueillir des fruits ; récolter des fruits
ของกอง[khøngkøng] (n) EN: fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
คนขายผลไม้[khonkhāi phonlamāi] (n) EN: fruit seller  FR: vendeur de fruits [m] ; marchand de fruits [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUITS F R UW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fruits (v) frˈuːts (f r uu1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rumtopf {m} [cook.]fruits preserved in rum and sugar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーズン[shi-zun] (n,adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P) [Add to Longdo]
トロピカルフルーツ[toropikarufuru-tsu] (n) tropical fruits [Add to Longdo]
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]
[か, ka] (n) (1) {Buddh} (See 因・2) phala (attained state, result); (2) {Buddh} (See 悟り・2) enlightenment (as the fruits of one's Buddhist practice); (3) (See 果物) fruit; (ctr) (4) counter for pieces of fruit [Add to Longdo]
果菜[かさい, kasai] (n) fruits and vegetables [Add to Longdo]
果菜類[かさいるい, kasairui] (n) fruits and vegetables [Add to Longdo]
柑橘類[かんきつるい, kankitsurui] (n) citrus fruits [Add to Longdo]
汗の結晶[あせのけっしょう, asenokesshou] (n) fruits of one's labour; crystals of sweat [Add to Longdo]
血と汗の結晶[ちとあせのけっしょう, chitoasenokesshou] (exp) result of one's blood, sweat, and tears; fruits of one's labour [Add to Longdo]
初生り[はつなり, hatsunari] (n) first fruits [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top