ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frothy

F R AO1 TH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frothy-, *frothy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frothy(adj) ซึ่งเป็นฟอง, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยฟอง, Syn. bubbly, foamy, lathery
frothy(adj) ซึ่งไม่สำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frothy(ฟรอธ'ธี) adj. เป็นฟอง,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว., See also: frothily adv. frothily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frothyลักษณะเป็นฟอง [การแพทย์]
Frothy Fluidลักษณะเป็นฟองๆ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
FROTHY F R AO1 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frothy (j) frˈɒθiː (f r o1 th ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schaumig {adj} | schaumiger | am schaumigstenfrothy | frothier | frothiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frothy
   adj 1: emitting or filled with bubbles as from carbonation or
       fermentation; "bubbling champagne"; "foamy (or frothy)
       beer" [syn: {bubbling}, {bubbly}, {foaming}, {foamy},
       {frothy}, {effervescing}, {spumy}]
   2: marked by high spirits or excitement; "his fertile
     effervescent mind"; "scintillating personality"; "a row of
     sparkly cheerleaders" [syn: {bubbling}, {effervescent},
     {frothy}, {scintillating}, {sparkly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top