ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

froths

F R AO1 TH S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -froths-, *froths*, froth
CMU English Pronouncing Dictionary
FROTHS F R AO1 TH S
FROTH F R AO1 TH
FROTHY F R AO1 TH IY0
FROTHINESS F R AO1 TH IY0 N IH0 S
FROTHINGHAM F R AO1 TH IH0 NG HH AE2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
froths (v) frˈɒθs (f r o1 th s)
froth (v) frˈɒθ (f r o1 th)
frothy (j) frˈɒθiː (f r o1 th ii)
frothed (v) frˈɒθt (f r o1 th t)
frothier (j) frˈɒθɪəʳr (f r o1 th i@ r)
frothily (a) frˈɒθɪliː (f r o1 th i l ii)
frothing (v) frˈɒθɪŋ (f r o1 th i ng)
frothiest (j) frˈɒθɪɪst (f r o1 th i i s t)
frothiness (n) frˈɒθɪnəs (f r o1 th i n @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
froth(n) ฟอง, Syn. bubbles, foam, lather, suds
froth(n) สิ่งที่ไร้สาระ, See also: สิ่งไร้ค่า
froth(vt) ทำให้เป็นฟอง
frothy(adj) ซึ่งเป็นฟอง, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยฟอง, Syn. bubbly, foamy, lathery
frothy(adj) ซึ่งไม่สำคัญ
froth up(phrv) ปล่อยฟองออก, See also: มีฟองออกมา, Syn. fizz up, foam up
froth with(phrv) โกรธมาก, Syn. foam with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
froth(ฟรอธ) n. ฟอง,ฟองน้ำลาย,สิ่งที่ไร้ค่า,กาก,กากเดน. -v. ปกคลุมไปด้วยฟอง,ทำให้เกิดเป็นฟองขึ้น,ปล่อยฟองออก., Syn. bubbles, foam
frothy(ฟรอธ'ธี) adj. เป็นฟอง,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว., See also: frothily adv. frothily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
froth(n) ฟอง,กาก
froth(vi) เป็นฟอง,ปล่อยฟองออก
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antifroth baffleแผ่นกันเกิดฟอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frothyลักษณะเป็นฟอง [การแพทย์]
Frothy Fluidลักษณะเป็นฟองๆ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือด(v) boil, See also: froth, foam, Syn. พล่าน, ร้อน, พลุ่ง, Example: น้ำในกาเดือดนานแล้ว, Thai Definition: อาการที่ของเหลวพุล่งขึ้นเพราะความร้อนจัด
กำเนิด(v) be born, See also: give birth to, bear, bring froth, Syn. เกิด, Example: พระพุทธเจ้าได้ทรงกำเนิดในช่วงที่มีการแบ่งแยกเป็นชนชั้นวรรณะต่างๆ, Thai Definition: มีขึ้น, เป็นขึ้น
ฟองฟอด(n) foam; froth; lather; spume; suds, See also: bubbles, Example: ถ้าเห็นฟองฟอดแล้วมีกลิ่นด้วยแล้วล่ะก็ แสดงว่าแกงถ้วยนี้บูดแล้วแน่นอน, Thai Definition: ฟองที่มีมากเป็นกลุ่มก้อนรวมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือด[deūat] (v) EN: boil ; froth ; foam  FR: bouillir ; écumer
ฟองฟอด[føngføt] (n) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles  FR: mousse [f] ; écume [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ōu, ㄡ, / ] bubble; froth, #30,214 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
die Fassung verlierento get into a froth [Add to Longdo]
Schaum {m} | Schäume {pl}froth | froths [Add to Longdo]
geschäumtfrothed [Add to Longdo]
leer {adv}frothily [Add to Longdo]
schäumendfrothing [Add to Longdo]
schäumtfroths [Add to Longdo]
schaumig {adj} | schaumiger | am schaumigstenfrothy | frothier | frothiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口角泡;口角あわ[こうかくあわ, koukakuawa] (n) frothing at the mouth [Add to Longdo]
泡(P);沫[あわ;あぶく(泡)(P), awa ; abuku ( awa )(P)] (n) bubble; foam; froth; head on beer; (P) [Add to Longdo]
泡立つ[あわだつ, awadatsu] (v5t) to bubble; to foam; to froth [Add to Longdo]
湧き;涌き[わき, waki] (n) (1) welling (up); gushing forth (of water); springing out; surging; (2) appearing (esp. suddenly); (3) frothing of water (due to an advancing school of fish) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top