ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frost

F R AO1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frost-, *frost*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frost(n) น้ำค้างแข็ง
frost(n) ความเย็นชา, See also: การไร้ความรู้สึก, Syn. chilliness, coldness, unfriendliness
frost(vi) ถูกปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็ง
frost(vt) ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็ง
frosty(adj) ซึ่งหนาวจัด (เพราะน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็ง), Syn. freezing, frozen, icy, Ant. hot, scorching, torrid
frosty(adj) ซึ่งไม่เป็นมิตร, See also: เย็นชา
frost up(phrv) ทำให้ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งหรือน้ำแข็ง, Syn. frost over
frosting(n) น้ำตาลไอซิ่งบนขนมเค้กที่ทำมาจากน้ำเชื่อมและไข่ขาว, Syn. icing
frostbite(n) เนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัด
frost over(idm) ทำให้ปกคลุมด้วยน้ำค้างแข็งหรือน้ำแข็ง, Syn. frost up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
frostbite n.v. (ทำให้) เนื้อเยื่อตายหรือได้รับอันตรายเนื่องจากความเย็นจัด.
frostbittenadj. ซึ่งได้รับอันตรายจากความเย็นจัด. -v. กริยาช่อง 3 ของ frostbite
frosted(ฟรอส'ทิด) adj. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,มีน้ำแข็งเกิดขึ้น,ขาวโพลนคล้ายคราบน้ำแข็ง, Syn. frostbitten
frosting(ฟรอส'ทิง) n. การจับตัวเป็นน้ำแข็ง,เปลือกน้ำตาลสีขาวที่ใช้โรยหน้าขนม, Syn. icing
frostworkn. ลายดอกผลึกน้ำแข็ง
frosty(ฟรอส'ที) n. หนาวจัด,ซึ่งจับตัวเป็นน้ำแข็ง,ขาดความรู้สึกที่อบอุ่น,ผมหงอก,แก่เฒ่า., See also: frostily adv. frostiness n., Syn. icy, hoary
hoarfrost(ฮอร์'ฟรอสทฺ) n. คราบน้ำค้างแข็งและขาวที่จับอยู่บนพื้นดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
frost(n) น้ำค้างแข็ง,การแข็งตัว,ความเยือกเย็น
frosty(adj) เย็นจัด,มีน้ำค้างแข็ง,เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,หนาวจัด,แก่เฒ่า,เฉื่อยชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frostน้ำค้างแข็ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frost action; freeze-thaw actionการผุพังเนื่องจากน้ำแข็งตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
frost backเกล็ดน้ำแข็งเกาะท่อดูด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
frostbiteเนื้อเสียเหตุเย็นจัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
frostbite; pagoplexia; perfrigerationโรคความเย็นกัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frostน้ำค้างแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Frostน้ำค้างแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
frostน้ำค้างแข็ง (ภาคเหนือเรียกว่าเหมยขาบ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า แม่คะนิ้ง ) [อุตุนิยมวิทยา]
Frost - point hygrometerไฮกรอมิเตอร์จุด เยือกแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Frost Dayวันเยือกแข็ง, Example: วันที่มีค่าอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า 0 องศาเซลเซียส. (ในประเทศ อาจจะเท่ากับ หรือน้อยกว่า 0 องศาเซลเซียส. ก็ได้) หรือวันที่มี การเยือกแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Frost Pointจุด-ขีดน้ำค้างแข็ง, Example: อุณหภูมิสูงสุดวัดได้เนื่องจากการที่น้ำค้าง แข็งตัว ซึ่งเกิดขึ้นจากความชื้น หรือไอน้ำในอากาศเกิดการแข็งตัวเกาะจับอยู่บนผิวพื้นที่เย็นจัดและราบเรียบ [สิ่งแวดล้อม]
Frost-Freezingการเยือกแข็ง, Example: การที่อุณหภูมิของอากาศลดลงจนกระทั่งถึง อุณหภูมิหนึ่งซึ่งเท่ากับ หรือน้อยกว่าค่าจุดเยือกแข็งของน้ำ (0 องศาเซสเซียส) [สิ่งแวดล้อม]
Frostbiteบาดแผลจากการถูกความเย็นจัด,บาดแผลถูกความเย็นจัด,โรคหิมะกัด [การแพทย์]
Frosty Nottledลักษณะแมลงสาบแทะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frost(n) แม่คะนิ้ง (ภาษาถิ่นทางภาคเหนือ)
frostily[ฟรอสทิลี] (adv) อย่างอบอุ่น, อย่างกระตือรือร้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two souls as different as the moonbeam from lightning... or frost from fire.สองดวงวิญญาณต่างกลับราวกับ แสงจันทร์แล อสุนีบาต น้ำแข็งแลเตาไฟ Wuthering Heights (1992)
There's frost in every window Oh, I can't believe my eyesไอน้ำเกาะอยู่บนหน้าต่าง โอ้ ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย The Nightmare Before Christmas (1993)
It's like something out of a Robert Frost poem.มันเหมือนมีอะไรบางอย่างออกมาจากบทกวีของโรเบิร์ตฟรอสต์ The Shawshank Redemption (1994)
- I thought the frost wiped 'em all out.- ฉันคิดว่าความหนาวทำลายมันหมดแล้ว. Ice Age (2002)
And to resist tothis frost which was taking everythingและสู้ทนกับความเหน็บหนาว ที่พรากทุกอย่างให้จากเราไป March of the Penguins (2005)
Frost bites and breaks the treasure of the hurried, the clumsy, the unlukcy.ความเย็นได้กัดกิน และทำลาย ของรักอย่างรวดเร็ว งุ่มง่ามไป และ โชคร้าย March of the Penguins (2005)
Around us, the night has the smell of frost we remember the ice's noise so different from the ocean's songs- รอบกายเรา กลางคืน เต็มไปด้วยกลิ่นแห่งความหนาวเย็น เราจำเสียงร่ำร้องของน้ำแข็งได้ ซึ่งต่างจากบทเพลงแห่งท้องทะเลนัก March of the Penguins (2005)
Around us, frost lurks.รอบ ๆ เรา... ...ความเย็น ยึดครองอยู่ March of the Penguins (2005)
This is the number of days with frost in Southern switzerland over the Iast 100 years.นี่คือจำนวนวันที่น้ำแข็งตัวทางตอนใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ ในรอบ 100 กว่าปีก่อน An Inconvenient Truth (2006)
And now, the host of Frost Over Australia,และตอนนี้เชิญพบกับพิธีกรของรายการ Frost Over Australia Frost/Nixon (2008)
I just figured doing it with Frost would be a whole lot easier than doing it with Mike Wallace.ดูจะแล้วง่ายกว่า ไปออกรายการของไมค์ วอลแลค Frost/Nixon (2008)
But if I could get Frost to pay more and secure better terms, it might be a shame to pass.แต่ถ้าเราเข้าทางฟรอสต์เราได้มากกว่า\ ระดับความเชื่อมั่นก็ยังดี มันอาจดูน่าอับอายที่เข้าช่องนี้ Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frostAll the early flowers were bitten by the frost.
frostCar windows accumulate frost on winter mornings.
frostFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
frostFrost is frozen dew.
frostFrost touched the flower.
frostFrost touched the flowers.
frostIn the fall, when the days grew shorter and the nights colder, she watched the first frost turn the leaves to bright yellow and orange and red.
frostIt frosted last night.
frostMr Frost is eligible for the post.
frostMy ears are frostbitten.
frostThe apple-blossom was touched by the frost.
frostThe crop suffered serious damage as a consequence of the early frost.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำค้างแข็ง(n) frost, See also: rime, hoarfrost, Example: ถ้าใครอยากดูน้ำค้างแข็งให้ไปขึ้นดอยแถวภาคเหนือในช่วงเดือนธันวาคม, Thai Definition: น้ำค้างที่แข็งตัวอยู่ตามต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้พื้นดิน เมื่ออุณหภูมิผิวหน้าของพื้นดินต่ำกว่า 0 ํซ
กระจกฝ้า(n) ground glass, See also: frosted glass, Example: ภาพลายเส้นแสดงรายละเอียดในเรื่องวิถีชีวิตไทยถูกพิมพ์ลงบนกระจกฝ้าบานใหญ่, Count Unit: บาน, Thai Definition: เป็นกระจกโปร่งแสง คือแสงลอดผ่านได้บ้าง แต่ตาไม่สามารถมองทะลุผ่านไปเห็นวัตถุอีกข้างหนึ่งได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ้า[fā] (adj) EN: frosted
กระจกฝ้า[krajok fā] (n, exp) EN: frosted glass ; ground glass
น้ำค้างแข็ง[nāmkhāngkhaeng] (n) EN: frost  FR: givre [m] ; gelée blanche [f]
โรเบิร์ต ฟร็อสต์[Rōboēt Frǿst] (n, prop) EN: Robert Lee Frost  FR: Robert Lee Frost
เย็นฉ่ำ[yencham] (adj) EN: ice-cold ; very cold ; icy ; frosty ; cool and luscious
เย็นเจี๊ยบ[yen jīap] (adj) EN: ice-cold ; very cold ; icy; frosty

CMU English Pronouncing Dictionary
FROST F R AO1 S T
FROSTS F R AO1 S T S
FROSTY F R AO1 S T IY0
FROSTED F R AO1 S T AH0 D
FROSTED F R AO1 S T IH0 D
FROSTING F R AO1 S T IH0 NG
FROSTBAN F R AO1 S T B AE2 N
FROSTBITE F R AO1 S T B AY2 T
FROSTINGS F R AO1 S T IH0 NG Z
FROSTBITTEN F R AO1 S T B IH2 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frost (v) frˈɒst (f r o1 s t)
frosts (v) frˈɒsts (f r o1 s t s)
frosty (j) frˈɒstiː (f r o1 s t ii)
frosted (v) frˈɒstɪd (f r o1 s t i d)
frostier (j) frˈɒstɪəʳr (f r o1 s t i@ r)
frostily (a) frˈɒstɪliː (f r o1 s t i l ii)
frosting (v) frˈɒstɪŋ (f r o1 s t i ng)
frostbite (n) frˈɒstbaɪt (f r o1 s t b ai t)
frostiest (j) frˈɒstɪɪst (f r o1 s t i i s t)
frostiness (n) frˈɒstɪnəs (f r o1 s t i n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuāng, ㄕㄨㄤ, ] frost, #4,193 [Add to Longdo]
霜冻[shuāng dòng, ㄕㄨㄤ ㄉㄨㄥˋ, / ] frost; frost damage (to crop), #39,010 [Add to Longdo]
无霜期[wú shuāng qī, ㄨˊ ㄕㄨㄤ ㄑㄧ, / ] frost-free period, #69,352 [Add to Longdo]
霜晨[shuāng chén, ㄕㄨㄤ ㄔㄣˊ, ] frosty morning, #162,712 [Add to Longdo]
霜害[shuāng hài, ㄕㄨㄤ ㄏㄞˋ, ] frostbite; frost damage (to crop), #235,247 [Add to Longdo]
雨凇[yǔ sōng, ㄩˇ ㄙㄨㄥ, ] frost; a patina of ice from freezing rain or water vapor, #304,608 [Add to Longdo]
冻穿[dòng chuān, ㄉㄨㄥˋ ㄔㄨㄢ, 穿 / 穿] frostbite; chilblain [Add to Longdo]
磨砂[mó shā, ㄇㄛˊ ㄕㄚ, ] frosted (e.g. glass) [Add to Longdo]
霜灾[shuāng zāi, ㄕㄨㄤ ㄗㄞ, / ] frost damage (to crop) [Add to Longdo]
霜白[shuāng bái, ㄕㄨㄤ ㄅㄞˊ, ] frosty [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
frostig(adj) เย็นจัดเหมือนอยู่ในตู้แช่แข็ง, See also: kalt, Syn. eisig

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eisblume {f} | Eisblumen {pl}frost work; frost pattern | frost work; frost patterns [Add to Longdo]
Frost {m} | Fröste {pl}frost | frosts [Add to Longdo]
Frostbeule {f} | Frostbeulen {pl}chilblain | chilblains [Add to Longdo]
Frostfutter {n}frozen food [Add to Longdo]
Frostigkeit {f}chill [Add to Longdo]
Frostigkeit {f}frigidness [Add to Longdo]
Frostschaden {m}frost damage [Add to Longdo]
Frostschutz {m}frost protection [Add to Longdo]
Frosttiefe {f}frost line [Add to Longdo]
frostbeständig {adj}frost-resistant [Add to Longdo]
frostfreier Winteropen winter [Add to Longdo]
frostig {adv}chilly [Add to Longdo]
frostig {adv}frostily [Add to Longdo]
frostig {adj} | frostiger | am frostigstenfrosty | frostier | frostiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ざくざく[zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
デフロスター[defurosuta-] (n) defroster [Add to Longdo]
ノーフロスト[no-furosuto] (n) no frost [Add to Longdo]
フロスト[furosuto] (n) frost; (P) [Add to Longdo]
永久凍土[えいきゅうとうど, eikyuutoudo] (n) permafrost [Add to Longdo]
艶消し;つや消し[つやけし, tsuyakeshi] (adj-na,adj-no) (1) frosted (glass); matted; (n,adj-na) (2) disillusionment; letdown [Add to Longdo]
艶消しガラス;つや消しガラス;艶消し硝子[つやけしガラス, tsuyakeshi garasu] (n) frosted glass [Add to Longdo]
解凍[かいとう, kaitou] (n,vs) (1) thaw; defrosting; (2) {comp} decompression (e.g. of a file); unpacking; extracting [Add to Longdo]
結氷期[けっぴょうき, keppyouki] (n) freezing or frost season [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凍傷[とうしょう, toushou] Frostbeule [Add to Longdo]
[しも, shimo] Frost, Rauhreif [Add to Longdo]
霜害[そうがい, sougai] Frostschaeden [Add to Longdo]
霜焼け[しもやけ, shimoyake] Frostbeule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frost
   n 1: ice crystals forming a white deposit (especially on objects
      outside) [syn: {frost}, {hoar}, {hoarfrost}, {rime}]
   2: weather cold enough to cause freezing [syn: {freeze},
     {frost}]
   3: the formation of frost or ice on a surface [syn: {frost},
     {icing}]
   4: United States poet famous for his lyrical poems on country
     life in New England (1874-1963) [syn: {Frost}, {Robert
     Frost}, {Robert Lee Frost}]
   v 1: decorate with frosting; "frost a cake" [syn: {frost},
      {ice}]
   2: provide with a rough or speckled surface or appearance;
     "frost the glass"; "she frosts her hair"
   3: cover with frost; "ice crystals frosted the glass"
   4: damage by frost; "The icy precipitation frosted the flowers
     and they turned brown"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top