ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freebie

F R IY1 B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freebie-, *freebie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
freebie(sl) เสรีภาพ, See also: อิสระ, Syn. freeby

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freebie(ฟรี'บี) n. สิ่งที่ให้ฟรี,สิ่งที่ให้โดยไม่คิดเงิน

CMU English Pronouncing Dictionary
FREEBIE F R IY1 B IY0
FREEBIES F R IY1 B IY0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freebie
   n 1: something that is free (usually provided as part of a
      promotional scheme); "the road map was a freebie" [syn:
      {freebie}, {freebee}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top