ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forging

F AO1 R JH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forging-, *forging*, forg
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forging(ฟอร์'จิง) n. การหลอมโลหะ,สิ่งที่หลอมหรือหล่อขึ้น,การหลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forging force; forge forceแรงกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forging pressure; forge pressureความดันกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forging time; forge timeเวลากดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just think, Vlad, no more forging papers, no more stolen goods.แค่คิด วลาด ไม่มีการปลอมเอกสาร ไม่มีการขโมยผลประโยชน์ Anastasia (1997)
May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries.May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries. Anna and the King (1999)
It began with the forging of the Great Rings.มันเริ่มด้วยการหลอมแหวนอันยิ่งใหญ่สิบเก้าวง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I know. Forging a ticket. Come on.ชั้นรู้ ก็การค้นหาบัตรอ่ะนะ เอาน่า Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Striding, striving, forging aheadก้าวเดิน พุ่งชน ไปข้างหน้า Like Stars on Earth (2007)
Okay,so Chelsea Marsh was forging prescriptions.โอเค เชลซี มาร์ช กำลังปลอมใบสั่งยา And How Does That Make You Kill? (2008)
We have reason to believe he was forging weapons for Tauren.เรามีเหตุเชื่อได้ว่าทอม กำลังตีอาวุธให้ทอเรน To Kill the King (2008)
Aside from forging affidavits that send innocent men to jail,นอกจากคำให้การที่ทำให้คนบริสุทธิ์ต้องติดคุก The Kids Are Not All Right (2011)
Before my ex-boyfriend Pablo was arrested for forging church relics, he accused me of only being attracted to a certain kind of guy.ก่อนที่ Pablo แฟนเก่าฉันจะถูกจับกุม ฐานปลอมแปลงศิลปวัตถุของโบสถ์ เขาหาว่าฉันชอบได้ก็เฉพาะ Competitive Wine Tasting (2011)
You're forging your own path, making your own destiny.นายกำลังเดินตามทางที่นายเลือก กำหนดชีวิตตัวเอง Intrigue (2011)
What is most important, when forging a blade?อะไรที่สำคัญที่สุด เวลาใช้ดาบ Conan the Barbarian (2011)
I'm guessing that she is forging an alliance with the Garuda.ฉันเดาว่าเขากำลังร่างข้อตกลง กับการูด้า Truth and Consequences (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGING F AO1 R JH IH0 NG
FORGINGS F AO1 JH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forging (v) fˈɔːʤɪŋ (f oo1 jh i ng)
forgings (n) fˈɔːʤɪŋz (f oo1 jh i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鍛え[きたえ, kitae] (n) (1) forging; tempering; (2) drilling; training; disciplining [Add to Longdo]
鍛造[たんぞう, tanzou] (n,vs) forging [Add to Longdo]
鍛鉄[たんてつ, tantetsu] (n) tempering iron; forging steel; wrought iron [Add to Longdo]
鍛錬(P);鍛練[たんれん, tanren] (n,vs) tempering; forging; hardening; disciplining; training; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  forging
      n 1: shaping metal by heating and hammering

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top