ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forepart

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forepart-, *forepart*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forepart(n) ส่วนหน้า, See also: ตอนหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forepartn. ส่วนหน้า,ช่วงหน้า,ตอนหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
forepart(n) ตอนหน้า,ส่วนหน้า,ช่วงหน้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorderteil {n} | Vorderteile {pl}forepart | foreparts; fores [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  forepart
      n 1: the side that is forward or prominent [syn: {front}, {front
           end}, {forepart}] [ant: {back end}, {backside}, {rear}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top