ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forebode

F AO0 R B OW1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forebode-, *forebode*
Possible hiragana form: ふぉれぼで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forebode(vt) แสดงว่าจะมี, See also: เป็นลาง, บอกล่วงหน้า, Syn. portend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forebode(ฟอร์'โบด) v. ทำนาย,บอกเหตุล่วงหน้า,แสดงว่าจะมี,เป็นลางสังหรณ์., See also: foreboder n.

English-Thai: Nontri Dictionary
forebode(vt) ทาย,พยากรณ์,สังหรณ์ใจ,บอกเหตุล่วงหน้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังหรณ์(v) forebode, See also: presage, have a premonition, Syn. สังหรณ์ใจ, Example: ผมสังหรณ์บางอย่างในใจว่า ผมอาจเป็นรายต่อไปที่ถูกทำร้าย, Thai Definition: รู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจ ทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังหรณ์[sanghøn] (v) EN: forebode ; presage ; have a premonition  FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREBODE F AO0 R B OW1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forebode (v) fˈɔːbˈoud (f oo1 b ou1 d)
foreboded (v) fˈɔːbˈoudɪd (f oo1 b ou1 d i d)
forebodes (v) fˈɔːbˈoudz (f oo1 b ou1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
虫が知らせる[むしがしらせる, mushigashiraseru] (exp,v1) to forebode; to have a presentiment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forebode
   v 1: make a prediction about; tell in advance; "Call the outcome
      of an election" [syn: {predict}, {foretell},
      {prognosticate}, {call}, {forebode}, {anticipate},
      {promise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top