ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foppish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foppish-, *foppish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foppish(adj) ขี้โอ่, See also: อวด, ชอบแต่งตัวอวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foppishadj. ขี้โอ่,ขี้แต่งตัว,หยิ่งยโสมาก, See also: foppishness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
foppish(adj) ช่างแต่งตัว,สำรวย,ขี้โอ่,โก้หรู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรวย(adj) foppish, Syn. สำอาง, Example: รู้สึกว่าเขาจะเป็นผู้ชายเจ้าสำรวยเกินไป, Thai Definition: ที่รักสวยรักงามเป็นพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำรวย[samrūay] (adj) EN: foppish ; pleasure-loving ; luxurious ; extravagant ; idle

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foppish (j) fˈɒpɪʃ (f o1 p i sh)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  foppish
      adj 1: affecting extreme elegance in dress and manner [syn:
             {dandified}, {dandyish}, {foppish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top